Bảng xếp hạng Giàu có nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
Mr_Bull

VIP Gold

20 2,140,603,631 718 giờ Offline
Alexander_KenS 35 2,095,754,600 2201 giờ Offline
Meo_yellow 2 1,973,586,615 12 giờ Offline
4 Can_Len 3 1,830,974,488 20 giờ Offline
5 TrinhChi_Hung

VIP Gold

33 1,754,391,048 1559 giờ Offline
6 Tommy_Elizabeth 38 1,470,650,242 1959 giờ Offline
7 kill_devil

VIP Gold

17 1,452,061,518 422 giờ Offline
8 Osama_Obama 14 1,382,559,375 232 giờ Offline
9 Mr_Ann 16 1,331,776,278 529 giờ Offline
10 Roll_Harmani 2 1,316,977,987 7 giờ Offline
11 Dung_Dubaii 1 1,298,257,770 1 giờ Offline
12 Homie_Noo

VIP Gold

42 1,204,928,434 2594 giờ Online
13 KenTa_Rye 24 1,181,508,293 774 giờ Offline
14 Lion_Blue 20 1,121,712,696 416 giờ Offline
15 Nguyen_Tho_Huy 30 1,005,629,353 1193 giờ Offline
16 Shelby_Gwen 38 1,000,865,272 1917 giờ Offline
17 Claura_Sulzberger

VIP Gold

31 965,521,103 1181 giờ Offline
18 Verniy_Frost 17 888,816,704 339 giờ Offline
19 Heineken_extra 27 837,241,132 1030 giờ Offline
20 Girl_Ngoc 31 828,159,920 1655 giờ Offline
21 Mr_Owen

VIP Gold

20 820,127,389 690 giờ Offline
22 Puff_Max

VIP Gold

24 699,608,338 1027 giờ Offline
23 Jethro_Matthew 45 646,964,301 2789 giờ Offline
24 Joker_Sebastian 25 646,165,683 925 giờ Offline
25 Ryo_Matachi

VIP Gold

18 621,400,887 338 giờ Offline
26 John_kelerman 22 619,356,004 770 giờ Offline
27 Dane_Ortega 20 598,200,816 574 giờ Offline
28 Ken_Rosenberg 36 551,284,511 1783 giờ Offline
29 Kyal_Miracle 43 535,490,688 2168 giờ Offline
30 Wako_Dabi

VIP Gold

24 515,101,264 695 giờ Offline
31 jovan_matthew 43 507,543,890 2017 giờ Offline
32 Brave_Warrior 42 504,672,206 2823 giờ Offline
33 Bui_Hieu 21 500,487,882 654 giờ Offline
34 Pham_ThienLong 22 499,932,249 486 giờ Offline
35 Vanwkhanh_Tran 7 499,782,455 107 giờ Offline
36 LacThanh_Dat

VIP Gold

41 497,314,015 2373 giờ Offline
37 Hitagi_Senjougahara 34 491,323,676 1683 giờ Offline
38 Brock_Lesnar 62 470,881,760 4123 giờ Offline
39 ErnestoDe_Trujillo 10 454,694,786 186 giờ Offline
40 TranQuoc_Thinh 23 430,284,435 778 giờ Offline
41 PeNghi_XinhXann 24 426,941,368 888 giờ Offline
42 Natsuki_Subaru 33 419,023,410 1085 giờ Offline
43 Ngoc_Ha 35 412,247,931 2319 giờ Offline
44 Phong_Kute

VIP Gold

28 407,239,874 1135 giờ Offline
45 Doi_DayToi 18 405,020,727 384 giờ Offline
46 Alex_Ortega 15 401,396,587 443 giờ Offline
47 DoubleO_Seven 28 388,516,546 1130 giờ Offline
48 Jake_Salvatore

VIP Gold

36 385,509,810 1660 giờ Offline
49 Tam_Kute

VIP Gold

8 365,447,525 114 giờ Offline
50 Pawn_Tai 21 358,961,003 766 giờ Offline
51 Binz_Monster

VIP Gold

25 353,858,706 1048 giờ Offline
52 xinh_ngoan 45 353,498,905 1934 giờ Offline
53 Earl_Witts 34 351,891,180 1303 giờ Offline
54 Toretto_Smith 31 350,143,975 1407 giờ Offline
55 Alexander_Dark 19 350,120,696 773 giờ Offline
56 Nhi_Baby

VIP Gold

18 348,625,659 524 giờ Offline
57 Taray_Scott 15 337,509,752 312 giờ Offline
58 Kelly_Kieu 6 331,233,863 69 giờ Offline
59 mega_bui 31 326,185,993 977 giờ Offline
60 Sheng_Long

VIP Sliver

13 321,668,150 322 giờ Offline
61 Christina_Perri 41 320,261,365 2762 giờ Offline
62 lovelove_lovw

VIP Sliver

18 320,192,349 406 giờ Offline
63 Ronald_Carson 28 313,590,761 1242 giờ Offline
64 No_One 10 310,947,158 216 giờ Offline
65 Kelsey_Anselm 19 307,142,062 736 giờ Offline
66 BenX_Plus 33 304,154,970 1260 giờ Offline
67 Nguyen_MinhPhu 30 302,429,770 1152 giờ Offline
68 James_Patterson 42 301,439,670 1961 giờ Offline
69 VictorZ_Galaxy

VIP Gold

26 301,011,409 1117 giờ Offline
70 Goblin_Slayer

VIP Gold

21 299,595,831 666 giờ Offline
71 PrinCess_Tu_Tu 56 295,558,729 3523 giờ Offline
72 Del_Piero 50 294,855,841 3716 giờ Offline
73 Bao_Ann 16 292,206,014 509 giờ Offline
74 Dang_Mafia 10 289,046,102 111 giờ Offline
75 TaNgoc_Lam 16 282,126,586 525 giờ Offline
76 Vanloi_King 3 282,001,067 16 giờ Offline
77 Mr_Bulls 2 280,070,000 0 giờ Offline
78 Thao_Lisa 13 277,714,027 337 giờ Offline
79 David_Belle 30 277,151,718 1022 giờ Offline
80 Taiga_Vincent 43 274,388,863 1779 giờ Offline
81 Nhan_Lucius

VIP Gold

9 273,984,817 139 giờ Offline
82 Long_Nguyennn

VIP Gold

11 271,872,271 200 giờ Offline
83 Valerie_Page 33 271,527,277 1289 giờ Offline
84 Nhi_Nhi 23 269,931,457 1031 giờ Offline
85 Pino_Nathan 51 266,899,838 3492 giờ Offline
86 Ninja_Uzu

VIP Gold

26 263,901,817 1023 giờ Offline
87 Genie_Leo 20 263,189,795 529 giờ Offline
88 Nominus_Crit 35 262,369,718 1512 giờ Offline
89 Adrian_Bielski

VIP Gold

13 261,211,271 251 giờ Offline
90 Nobita_Marco

VIP Gold

36 258,945,266 1613 giờ Offline
91 Johnson_Smithss 21 257,564,103 808 giờ Offline
92 Aaron_Rothschild 34 257,473,516 1591 giờ Offline
93 down_vasi

VIP Gold

8 251,689,187 92 giờ Offline
94 Marko_Katin

VIP Gold

39 250,969,697 1751 giờ Offline
95 Google_Chrome 15 248,464,895 386 giờ Offline
96 Tony_Soldier 24 246,536,844 626 giờ Offline
97 Joe_Hart 69 244,556,981 5945 giờ Offline
98 HoangNgo_IL 39 243,460,048 1223 giờ Offline
99 Eagle_Sigourney 35 238,842,589 1951 giờ Offline
100 Tuan_Skin 1 235,663,091 2 giờ Offline