Bảng xếp hạng Giàu có nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
NgNhat_Trang

VIP Platinum

48 2,373,838,778 3450 giờ Online
Osk_Hnim

VIP Gold

24 477,489,795 1031 giờ Offline
3 Naut_Violet 17 471,701,352 565 giờ Offline
4 Tuan_SjeuQuay

VIP Gold

57 366,898,164 5487 giờ Online
5 Onikill_Tony

VIP Gold

34 354,965,169 2104 giờ Online
6 acwy_dangyeuu 71 335,375,052 8671 giờ Online
7 Mx_Napo

VIP Platinum

45 175,045,322 3429 giờ Offline
8 Quy_Rua

VIP Gold

67 126,177,078 7152 giờ Online
9 Manh_Duy 46 106,269,952 3619 giờ Offline
10 Authur_Doy 43 102,117,125 3808 giờ Offline
11 Doctor_Jubo 42 100,231,600 3103 giờ Offline
12 Sony_Khang

VIP Gold

70 90,504,060 7339 giờ Online
13 Girl_Ngoc 32 88,671,048 1767 giờ Offline
14 MinhKhang_Dolce 51 84,163,295 4565 giờ Offline
15 Doann_Thienn

VIP Platinum

48 78,951,184 3719 giờ Offline
16 Duy_Totbung

VIP Gold

25 74,419,060 1167 giờ Offline
17 TViet_Hoan

VIP Gold

57 74,071,481 5517 giờ Online
18 Fachen_Foru

VIP Gold

38 68,483,329 2517 giờ Offline
19 ivan_kuto 57 66,412,328 5138 giờ Offline
20 Gin_Gaming 22 63,460,396 149 giờ Offline
21 Changbeoque_Mjentay 40 61,448,260 2950 giờ Online
22 Wiliam_Leonards 27 56,942,804 1478 giờ Offline
23 BeDiii_DuaHau

VIP Platinum

26 54,199,169 450 giờ Online
24 Cenian_Hyace 43 48,033,091 1946 giờ Offline
25 Cong_Minh 21 46,746,704 660 giờ Offline
26 Haoz_Minions

VIP Gold

60 46,558,886 5981 giờ Offline
27 Natalie_Cobalt 45 45,760,025 2938 giờ Offline
28 Marcus_Ozone

VIP Gold

16 43,720,407 467 giờ Offline
29 DoubleO_Seven 28 43,627,205 1153 giờ Offline
30 Quang_Tri 40 42,726,803 2366 giờ Offline
31 Dracule_Mihawk

VIP Gold

73 41,157,854 7049 giờ Offline
32 Thomas_Mitsumi 22 40,117,533 985 giờ Offline
33 Viincent_Kinz 45 39,887,402 2158 giờ Offline
34 Leo_QuaDu 22 38,417,812 881 giờ Offline
35 ChuCuoi_CungTrang

VIP Gold

61 37,718,810 6226 giờ Online
36 Nhat_Mexico 12 37,084,375 157 giờ Offline
37 Taliban_Khanh 5 36,989,017 72 giờ Offline
38 Nguyen_Dzzzzzz

VIP Gold

38 36,572,604 2362 giờ Offline
39 Bui_Goku 9 35,467,510 142 giờ Offline
40 HoThanh_Dat 21 35,096,352 452 giờ Offline
41 Ken_Shinz 15 34,844,301 440 giờ Offline
42 Phuong_Uyenn 17 33,957,588 378 giờ Offline
43 TaNgoc_Lam 16 33,236,117 528 giờ Offline
44 trasua_FA 7 32,663,136 114 giờ Offline
45 Puu_Athenas 27 32,097,130 826 giờ Offline
46 PrinCess_Tu_Tu 57 31,923,394 3830 giờ Offline
47 Pawn_Tai 21 31,646,200 767 giờ Offline
48 Hugo_Lloris 29 31,053,610 1527 giờ Offline
49 Miyamoto_Musashi 12 30,837,857 286 giờ Offline
50 Yeu_Huong 17 30,633,778 551 giờ Offline
51 Dylan_Grace 29 30,626,423 1717 giờ Offline
52 HieuMap_VN 17 30,130,900 572 giờ Offline
53 Drake_Richard 28 29,870,892 1194 giờ Offline
54 Alexander_Tommy 38 29,821,954 1411 giờ Offline
55 Mai_Lam 17 29,774,938 545 giờ Offline
56 Lucia_Valdez 23 29,690,883 587 giờ Offline
57 James_Patterson 42 29,678,134 1961 giờ Offline
58 Serena_Helen 5 29,462,327 64 giờ Offline
59 Lehoang_Khoi 18 29,453,421 547 giờ Offline
60 Trieu_Ho 18 29,104,195 628 giờ Offline
61 Sukaa_Tutu 40 29,084,818 3297 giờ Offline
62 Teqs_Nixwater 14 28,906,855 229 giờ Offline
63 xinh_ngoan 46 28,247,186 2213 giờ Offline
64 Roc_Tai 3 28,176,922 24 giờ Offline
65 Family_Eagle 5 28,152,400 69 giờ Offline
66 Aaron_Rothschild 34 27,997,352 1593 giờ Offline
67 Sino_Jouse

VIP Gold

37 27,860,076 2319 giờ Online
68 Ney_Mar 18 27,766,889 578 giờ Offline
69 David_Belle 30 27,715,172 1022 giờ Offline
70 Shark_Hammer 25 27,319,166 786 giờ Offline
71 Dean_W 10 26,947,480 184 giờ Offline
72 Park_Chaeyong 2 26,787,500 8 giờ Offline
73 Babe_Kajima 4 26,523,585 33 giờ Offline
74 Genie_Leo 20 26,318,979 529 giờ Offline
75 WhaleZ_CaKhia 38 26,193,181 1860 giờ Offline
76 Alex_Wellington 24 25,920,833 837 giờ Offline
77 Nominus_Crit 35 25,854,426 1512 giờ Offline
78 Markwin_Johnson 16 25,616,441 552 giờ Offline
79 Sy_Nam 17 25,611,375 398 giờ Offline
80 Nhi_Nhi 23 25,555,177 1034 giờ Offline
81 lux_hoang 43 25,551,636 3565 giờ Offline
82 Louis_Samson 31 25,392,041 1040 giờ Offline
83 Playboi_catim

VIP Gold

16 25,204,994 501 giờ Online
84 Wiep_lao 4 25,054,431 45 giờ Offline
85 Tri_Ga 5 24,980,899 43 giờ Offline
86 Weedie_DangYeu 30 24,865,760 1477 giờ Offline
87 Google_Chrome 15 24,846,490 386 giờ Offline
88 Khoa_Noobie 34 24,775,250 2022 giờ Offline
89 thutuan_nguyen 19 24,754,543 703 giờ Offline
90 Trieu_Yen 16 24,733,880 511 giờ Offline
91 Tony_Soldier 24 24,653,685 626 giờ Offline
92 Anh_Dat 29 24,638,610 1006 giờ Offline
93 Hunter_Khanhs 28 24,418,441 1362 giờ Offline
94 NgHoang_PhuongAnh 9 24,389,306 147 giờ Offline
95 Thientri_Battousai

VIP Gold

34 24,284,909 1941 giờ Online
96 Joe_Hart 69 24,196,107 5948 giờ Offline
97 Duke_Nguyen 20 23,966,774 204 giờ Offline
98 Dmitry_Josi 31 23,854,029 1352 giờ Offline
99 Player_Ress 6 23,841,783 93 giờ Offline
100 Jazz_Floyd 21 23,499,686 756 giờ Offline