Bảng xếp hạng Giàu có nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
Meo_yellow 2 1,973,586,615 12 giờ Offline
Can_Len 3 1,830,974,488 20 giờ Offline
Dan_Vo 7 1,706,097,390 103 giờ Offline
4 LacThanh_Dat 42 1,601,158,839 2555 giờ Offline
5 Natalie_Cobalt

VIP Gold

44 1,581,959,351 2789 giờ Offline
6 James_Robinson 9 1,434,444,205 132 giờ Offline
7 Osama_Obama 14 1,382,559,375 232 giờ Offline
8 Mr_Ann 16 1,331,776,278 529 giờ Offline
9 Loc_Shipper

VIP Gold

17 1,304,824,900 512 giờ Offline
10 Dung_Dubaii 1 1,298,257,770 1 giờ Offline
11 Nhut_linh 29 1,255,646,177 923 giờ Offline
12 Dev_Monster

VIP Gold

17 1,206,432,843 475 giờ Offline
13 Lion_Blue 20 1,121,712,696 416 giờ Offline
14 Dat_BanhTrai 1 1,098,126,480 0 giờ Offline
15 Teems_Meaning 18 1,017,160,724 543 giờ Offline
16 Hubert_Paul 22 1,012,192,841 902 giờ Offline
17 huy_rgame 3 925,352,754 26 giờ Offline
18 Eric_daniel 28 912,919,075 1562 giờ Online
19 Verniy_Frost 17 888,816,704 339 giờ Offline
20 Pham_ThienLong 22 861,660,543 486 giờ Offline
21 PhamDuy_Khiem

VIP Gold

29 860,786,295 1413 giờ Offline
22 Heineken_extra 27 846,911,132 1030 giờ Offline
23 Girl_Ngoc 32 841,415,401 1749 giờ Offline
24 Bich_Thu 1 800,077,200 0 giờ Offline
25 Andreas_Ken 24 797,218,958 991 giờ Offline
26 Miku_Eva 1 782,832,100 0 giờ Offline
27 Muscle_Celcius

VIP Gold

27 765,146,593 1272 giờ Offline
28 Daz_Manozi 34 734,950,914 1468 giờ Offline
29 Toat_Dau 2 731,077,264 14 giờ Offline
30 johny_Dianna 13 708,464,233 362 giờ Offline
31 Bin_Merlo

VIP Gold

40 685,825,719 2439 giờ Online
32 PiTou_Edgar

VIP Gold

33 672,273,320 1955 giờ Offline
33 PhanHong_Kong 21 671,241,085 611 giờ Offline
34 Natsume_Takashi

VIP Gold

44 652,848,457 1160 giờ Offline
35 Kimiko_Chan 15 649,551,990 393 giờ Offline
36 Vo_Dan 4 640,197,580 43 giờ Offline
37 Hoa_GooodBoy 1 620,070,000 0 giờ Offline
38 Oscar_Oasis 10 615,002,000 128 giờ Offline
39 Bao_Khanhh

VIP Gold

10 598,649,380 211 giờ Online
40 Dane_Ortega 20 598,200,816 574 giờ Offline
41 John_kelerman 23 590,258,602 804 giờ Offline
42 Bao_NghiPham

VIP Gold

22 582,132,836 876 giờ Offline
43 Noc_Monster

VIP Gold

32 568,322,130 1635 giờ Offline
44 Ken_Rosenberg 36 551,452,291 1785 giờ Offline
45 Cristone_Yeppi

VIP Gold

35 550,446,167 1884 giờ Online
46 Napoleon_Minions

VIP Gold

12 537,778,918 300 giờ Online
47 Kyal_Miracle 43 535,490,688 2168 giờ Offline
48 Traan_GiaBao

VIP Gold

37 523,711,838 1200 giờ Offline
49 Toretto_Smith

VIP Gold

31 523,378,418 1443 giờ Offline
50 jovan_matthew 43 509,000,694 2021 giờ Offline
51 Bi_Bi

VIP Gold

47 506,733,732 2850 giờ Online
52 Vanwkhanh_Tran 7 499,782,455 107 giờ Offline
53 Shara_Oshaka

VIP Gold

31 479,771,821 1362 giờ Online
54 Lerbon_Ben 12 470,253,890 250 giờ Offline
55 Nam_Belk

VIP Gold

18 458,268,961 541 giờ Offline
56 Wizz_Mafia

VIP Gold

21 454,816,140 735 giờ Offline
57 Cu_Emm 35 440,903,011 2079 giờ Offline
58 Bui_Hieu

VIP Gold

22 436,712,014 723 giờ Offline
59 TranQuoc_Thinh 23 430,284,435 778 giờ Offline
60 Natsuki_Subaru 33 423,766,210 1090 giờ Offline
61 Gc_Daomuoiba

VIP Gold

32 422,109,501 1566 giờ Offline
62 thanh_den

VIP Gold

10 417,495,692 183 giờ Online
63 Ngoc_Ha 35 407,232,931 2319 giờ Offline
64 Alex_Ortega 15 401,396,587 443 giờ Offline
65 Kay_Dollar 9 400,032,784 164 giờ Offline
66 Dark_Rambo

VIP Gold

2 400,007,871 10 giờ Offline
67 xinh_ngoan 45 398,807,526 2029 giờ Online
68 Wako_Dabi

VIP Gold

26 397,616,701 891 giờ Offline
69 DoubleO_Seven 28 388,552,331 1131 giờ Offline
70 Shelby_Gwen 39 385,572,175 1920 giờ Offline
71 Nhan_Lucius

VIP Gold

11 380,193,331 219 giờ Offline
72 Del_Piero 50 372,875,308 3791 giờ Offline
73 Hien_Dubaii 30 370,946,995 1406 giờ Online
74 Rachel_Marona 14 370,836,302 353 giờ Offline
75 Inazuma_Eleven_Go 38 368,120,904 1589 giờ Offline
76 Earl_Witts 34 351,891,180 1303 giờ Offline
77 Riley_Uzu

VIP Gold

30 351,789,087 1012 giờ Online
78 Youth_Graviss 32 349,594,071 844 giờ Offline
79 John_Walker 25 343,615,496 751 giờ Offline
80 Taray_Scott 15 337,509,752 312 giờ Offline
81 Pat_Sigourney

VIP Gold

4 337,110,584 41 giờ Offline
82 Mark_Alice

VIP Gold

36 335,705,599 1654 giờ Offline
83 Pauly_Ly

VIP Gold

20 328,511,807 674 giờ Offline
84 mega_bui 31 326,185,993 977 giờ Offline
85 Adrian_Bielski

VIP Gold

15 323,174,837 350 giờ Online
86 Christina_Perri 41 320,261,340 2762 giờ Offline
87 Pawn_Tai 21 316,357,503 766 giờ Offline
88 Hoa_Quynh 28 315,962,458 497 giờ Offline
89 Topaz_Horza 25 310,254,764 1125 giờ Offline
90 Under_Fraternity

VIP Gold

20 308,517,984 586 giờ Offline
91 Kelsey_Anselm 19 307,142,062 736 giờ Offline
92 Noul_z 9 306,948,388 150 giờ Offline
93 BenX_Plus 33 304,154,970 1260 giờ Offline
94 PeNghi_XinhXann 24 303,892,404 920 giờ Offline
95 Nguyen_MinhPhu 30 302,429,770 1152 giờ Offline
96 Duys_Kute

VIP Gold

22 301,848,651 858 giờ Offline
97 James_Patterson 42 301,409,130 1961 giờ Offline
98 Goblin_Slayer 21 299,595,831 666 giờ Offline
99 PrinCess_Tu_Tu 56 295,558,729 3523 giờ Offline
100 Joker_Sebastian 25 287,135,683 925 giờ Offline