Pawn_Tai
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2018-08-04 07:44:19
2020-04-24 16:46:17
Offline
***.***.***.149
766 giờ
21
316,357,503 $
( Trong người: 5,957,503 | Ngân hàng: 310,400,000 )
81
Esplanade East ( -1580.04004, 1229.23999, 7.19 )
1997-11-12

Infernus

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 972
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 129 () - 214 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 18 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 985
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 97 () - 45 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18647

Không thể giao dịch

ID: 18648

Không thể giao dịch

ID: 2035

Không thể giao dịch

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 345

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn