Bảng xếp hạng Chơi nhiều nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
Joe_Hart 69 244,485,621 5946 giờ Offline
Ray_Jacobs 57 37,536,710 4672 giờ Offline
Brock_Lesnar 62 19,105,747 4152 giờ Offline
4 Black_VinhMasew

VIP Gold

56 677,125 4137 giờ Offline
5 Rob_Lucci 66 4,762,997 3957 giờ Offline
6 Rick_Ross

VIP Gold

57 199,459,126 3908 giờ Offline
7 Del_Piero 50 365,545,087 3789 giờ Offline
8 Christopher_Diaz 57 75,043,539 3620 giờ Offline
9 Pino_Nathan

VIP Gold

52 134,176,458 3587 giờ Offline
10 PrinCess_Tu_Tu 56 295,558,729 3523 giờ Offline
11 Hino_Style 57 144,765,632 3499 giờ Offline
12 Tom_Achilles 57 21,002,411 3481 giờ Offline
13 Nhat_Smile 56 21,504,254 3476 giờ Offline
14 Phu_Kute 59 1,015,620 3372 giờ Offline
15 Sony_Khang 50 13,198,725 3325 giờ Offline
16 Hoa_GoodBoy 49 11,763,203 3317 giờ Offline
17 DeoSo_ThangNao

VIP Gold

52 6,645,241 3307 giờ Offline
18 Kip_Another 59 461,766 3261 giờ Offline
19 Sony_NoSwSoN 43 51,021,188 3212 giờ Offline
20 Khiem_Pham 50 62,169,858 3198 giờ Offline
21 Brave_Warrior 44 22,234,237 3131 giờ Offline
22 Jame_Nicolas 57 26,114,200 3087 giờ Offline
23 Carios_Lehder 51 19,989,303 3059 giờ Offline
24 BeeTroll_Harlow 75 11,831,570 3010 giờ Offline
25 Duy_Dubaii 44 9,884,812 2973 giờ Offline
26 Blake_William 46 68,182,035 2937 giờ Offline
27 Jet_Tran 44 21,837,582 2915 giờ Offline
28 Harley_Quin 47 35,411,880 2900 giờ Offline
29 Kid_Map 47 479,901 2824 giờ Offline
30 Homie_Noo

VIP Gold

43 21,008,095 2820 giờ Offline
31 Bi_Bi

VIP Gold

47 199,634,806 2818 giờ Offline
32 KinG_Dubaii 45 50,069,563 2793 giờ Offline
33 Sjn_Bum 50 3,283,467 2778 giờ Offline
34 Vuong_NamHung 35 141,924 2777 giờ Offline
35 Christina_Perri 41 320,261,340 2762 giờ Offline
36 Natalie_Cobalt

VIP Gold

43 165,473,366 2755 giờ Offline
37 Mr_Tee 30 99,880,067 2738 giờ Offline
38 Easy_Weed 52 16,304,905 2732 giờ Offline
39 Sony_Nhan 51 1,122,372 2684 giờ Offline
40 Haha_hihi

VIP Gold

46 2,351,500 2681 giờ Online
41 Jennie_Won

VIP Gold

39 2,574,096 2664 giờ Offline
42 Cong_LongR 27 211,698,744 2642 giờ Offline
43 Sang_Dumbo 45 19,998,081 2637 giờ Offline
44 Luan_Sebastian 46 2,434,146 2611 giờ Offline
45 Kin_Master 39 19,743,637 2606 giờ Offline
46 Bi_Duy 44 183,771,377 2597 giờ Offline
47 AnhJ_Be 46 933,022 2583 giờ Offline
48 NgoHong_Phat 45 172,546,075 2570 giờ Offline
49 Dec_Marcus 41 1,058,513 2559 giờ Offline
50 Bull_James

VIP Gold

46 843,403,114 2544 giờ Offline
51 Tyga_Jonson 43 7,436,121 2540 giờ Offline
52 LacThanh_Dat

VIP Gold

42 1,411,420,009 2540 giờ Offline
53 Linh_TeeAy 51 6,592,922 2536 giờ Offline
54 Syn_Tran 52 127,139,764 2528 giờ Offline
55 Tho_Nguyenn

VIP Gold

44 5,477,601 2519 giờ Offline
56 Free_Doom 36 4,213,685 2505 giờ Offline
57 Devil_Pham 46 4,791,724 2450 giờ Offline
58 Jack_Dollar 41 9,897,404 2441 giờ Offline
59 Cesar_Ruki 42 169,799,650 2406 giờ Offline
60 Bin_Merlo

VIP Gold

39 363,338,329 2404 giờ Offline
61 Dan_Cooper 45 3,219,958 2391 giờ Offline
62 Dracule_Mihawk 47 1,313,397 2385 giờ Offline
63 Tom_Alexanderz 43 30,213,717 2372 giờ Offline
64 Jack_William

VIP Gold

39 117,070,041 2371 giờ Offline
65 HaiLua_Hennessy 43 2,291,820 2367 giờ Offline
66 joe_Gallo 41 4,219,314 2361 giờ Offline
67 Pilo_Yacacharies 42 42,079,458 2341 giờ Offline
68 Ngoc_Ha 35 407,232,931 2319 giờ Offline
69 Grandz_Avengers 42 8,851,213 2318 giờ Offline
70 Big_Smoke

VIP Sliver

35 261,793,317 2301 giờ Offline
71 Daniel_Peter 46 -41,200 2293 giờ Offline
72 Lewis_Shapley 40 7,618,372 2289 giờ Offline
73 Varios_Cody 40 18,438,645 2288 giờ Offline
74 MinhHieu_Dolce 43 20,860,159 2278 giờ Offline
75 OcChO_Jaian 41 2,390,742 2268 giờ Offline
76 Geogre_Kante 45 780,926 2264 giờ Offline
77 Pia_BoPia

VIP Sliver

42 4,920,394 2255 giờ Offline
78 Hoac_ChieuAnh 47 3,342,286 2246 giờ Offline
79 Tits_Milo

VIP Gold

39 5,896,343 2240 giờ Offline
80 Ngoquoc_Viet 39 831,674 2239 giờ Offline
81 Que_Anh 34 904,482 2238 giờ Offline
82 Alessia_Sam

VIP Gold

43 2,794,975 2224 giờ Offline
83 Nguyen_NhatNam 36 41,114,441 2223 giờ Offline
84 Zerdali_Sierra 44 275,821 2219 giờ Offline
85 Alexander_KenS 35 355,143 2218 giờ Offline
86 Timo_Luciano 38 76,144 2211 giờ Offline
87 ArThas_WarMasTer 40 236,979 2202 giờ Offline
88 Ken_Devil 36 9,337,326 2201 giờ Offline
89 vohoai_hieu 41 12,579,951 2201 giờ Offline
90 Early_Fox 42 27,585,041 2191 giờ Offline
91 Nhan_Nguyenn 39 11,828,136 2188 giờ Offline
92 TayMon_Khanh 43 169,861 2187 giờ Offline
93 Dolce_Gabbana 31 36,361,250 2169 giờ Offline
94 Vermouth_Dustov 46 3,201,352 2169 giờ Offline
95 Kyal_Miracle 43 535,490,688 2168 giờ Offline
96 Gray_Schmitd 39 12,334,502 2165 giờ Offline
97 Payment_Forme 43 44,362,583 2163 giờ Offline
98 KuBi_Zin 39 990,859 2152 giờ Offline
99 Tatsumi_Mine 43 43,241,884 2150 giờ Offline
100 Tery_Justice 34 2,003,778 2145 giờ Offline