Bảng xếp hạng Chơi nhiều nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
Joe_Hart 69 244,595,581 5946 giờ Offline
Ray_Jacobs 57 37,536,710 4672 giờ Offline
wadu_heik 56 1,050,925 4194 giờ Offline
4 Brock_Lesnar 62 21,020,904 4166 giờ Offline
5 Rick_Ross 58 605,551,733 4162 giờ Online
6 Rob_Lucci 66 4,762,997 3957 giờ Offline
7 Del_Piero 50 361,262,580 3805 giờ Offline
8 Pino_Nathan 53 1,771,497 3699 giờ Offline
9 Christopher_Diaz 57 75,043,539 3620 giờ Offline
10 PrinCess_Tu_Tu 56 245,121,090 3543 giờ Offline
11 Phu_Kute

VIP Gold

60 4,254,992 3531 giờ Online
12 Khiem_Pham 52 14,079,487 3512 giờ Online
13 Hino_Style 57 144,765,632 3499 giờ Offline
14 Tom_Achilles 57 20,797,621 3482 giờ Offline
15 Nhat_Smile 56 38,438,062 3480 giờ Offline
16 Bi_Bi

VIP Gold

50 779,930,794 3363 giờ Offline
17 Duc_Merigor

VIP Gold

45 7,917,348 3358 giờ Offline
18 Sony_Khang 50 13,198,725 3325 giờ Offline
19 Hoa_GoodBoy 49 2,565,106 3320 giờ Offline
20 DeoSo_ThangNao 52 6,261,610 3308 giờ Offline
21 Kip_Another 59 995,853 3279 giờ Offline
22 Sony_NoSwSoN

VIP Gold

44 10,160,035 3234 giờ Offline
23 Harley_Quin 49 159,656,407 3091 giờ Offline
24 Jame_Nicolas 57 26,114,200 3087 giờ Offline
25 Blake_William 47 33,275,720 3081 giờ Offline
26 Carios_Lehder 51 19,989,303 3059 giờ Offline
27 Homie_Noo

VIP Gold

45 907,624,757 3054 giờ Offline
28 Jennie_Won

VIP Gold

42 1,567,088 3037 giờ Offline
29 Duy_Dubaii 45 4,139,086 3017 giờ Offline
30 BeeTroll_Harlow 75 11,831,570 3010 giờ Offline
31 Jet_Tran 44 21,837,582 2915 giờ Offline
32 KinG_Dubaii

VIP Gold

46 5,690,649 2889 giờ Offline
33 Natalie_Cobalt 44 1,117,980,946 2889 giờ Offline
34 Kid_Map 47 595,200 2824 giờ Offline
35 AlouruS_Legendary

VIP Gold

46 111,342,428 2783 giờ Offline
36 Sjn_Bum 50 3,283,467 2778 giờ Offline
37 Vuong_NamHung 35 141,924 2777 giờ Offline
38 Christina_Perri 41 306,108,290 2762 giờ Offline
39 Mr_Tee 30 99,880,067 2738 giờ Offline
40 Easy_Weed 52 16,101,905 2732 giờ Offline
41 Jack_William

VIP Gold

42 56,039,276 2709 giờ Online
42 Won_Seong 47 1,774,726 2705 giờ Offline
43 Sony_Nhan 51 5,926,808 2695 giờ Offline
44 Tho_Nguyenn

VIP Gold

45 13,291,187 2678 giờ Offline
45 LacThanh_Dat

VIP Gold

43 1,778,719,942 2656 giờ Offline
46 Kin_Master

VIP Gold

39 18,665,209 2650 giờ Offline
47 Cong_LongR 27 211,698,744 2642 giờ Offline
48 Sang_Dumbo 45 19,998,081 2637 giờ Offline
49 NgoHong_Phat 45 10,215,704 2635 giờ Offline
50 Luan_Sebastian 46 1,347,326 2612 giờ Offline
51 Bi_Duy 44 183,485,016 2598 giờ Offline
52 AnhJ_Be 46 3,007,445 2591 giờ Offline
53 Dec_Marcus 41 1,058,513 2559 giờ Offline
54 Tyga_Jonson 43 7,830,679 2543 giờ Offline
55 Kirigaya_Suguha

VIP Gold

39 30,437,806 2542 giờ Offline
56 Linh_TeeAy 51 6,613,783 2537 giờ Offline
57 Bin_Merlo 40 35,314,649 2535 giờ Offline
58 Syn_Tran 52 127,139,764 2528 giờ Offline
59 Free_Doom 36 4,213,685 2505 giờ Offline
60 Pilo_Yacacharies

VIP Gold

43 23,181,877 2458 giờ Offline
61 Devil_Pham 46 4,789,724 2450 giờ Offline
62 Jack_Dollar 41 775,593 2442 giờ Offline
63 Cesar_Ruki 42 75,835,584 2425 giờ Offline
64 Maris_Kute 39 128,159,181 2413 giờ Offline
65 Dan_Cooper 45 3,219,958 2391 giờ Offline
66 Dracule_Mihawk 47 593,575 2386 giờ Offline
67 Tom_Alexanderz 43 30,213,717 2372 giờ Offline
68 HaiLua_Hennessy 43 2,354,175 2369 giờ Offline
69 joe_Gallo 41 4,219,314 2361 giờ Offline
70 Ngoquoc_Viet 39 5,634,905 2320 giờ Offline
71 Ngoc_Ha 35 409,172,931 2319 giờ Offline
72 Grandz_Avengers 42 8,851,213 2318 giờ Offline
73 Varios_Cody 40 16,327,406 2316 giờ Offline
74 Big_Smoke 35 102,929,989 2301 giờ Offline
75 Que_Anh 34 3,941,552 2300 giờ Offline
76 Daniel_Peter 46 -41,200 2293 giờ Offline
77 Tom_Minions 40 112,828 2290 giờ Offline
78 Lewis_Shapley 40 7,618,372 2289 giờ Offline
79 Pia_BoPia 42 1,641,718 2288 giờ Offline
80 MinhHieu_Dolce 43 20,002,828 2282 giờ Offline
81 OcChO_Jaian 41 2,390,742 2268 giờ Offline
82 Alessia_Sam

VIP Gold

43 7,482,465 2266 giờ Online
83 Alan_Gambit 48 88,188,379 2264 giờ Online
84 Geogre_Kante 45 780,926 2264 giờ Offline
85 Khang_Phamm

VIP Gold

38 8,112,715 2263 giờ Offline
86 Brian_Josephson 38 741,308,400 2251 giờ Offline
87 Tery_Justice 35 74,041 2241 giờ Offline
88 KuBi_Zin 39 676,750 2234 giờ Offline
89 Nguyen_NhatNam 36 41,214,081 2224 giờ Offline
90 Alexander_KenS 35 260,360 2219 giờ Offline
91 Zerdali_Sierra 44 275,821 2219 giờ Offline
92 Early_Fox 42 23,536,282 2214 giờ Offline
93 Timo_Luciano 38 76,144 2211 giờ Offline
94 xinh_ngoan

VIP Gold

46 281,662,842 2206 giờ Offline
95 vohoai_hieu 41 26,560,001 2203 giờ Offline
96 ArThas_WarMasTer 40 236,979 2202 giờ Offline
97 Ken_Devil 36 9,337,326 2201 giờ Offline
98 Nhan_Nguyenn 39 11,828,136 2188 giờ Offline
99 Gray_Schmitd 39 780,643 2188 giờ Offline
100 Laoton_James

VIP Gold

40 48,992,196 2188 giờ Online