Bảng xếp hạng Chơi nhiều nhất
# Tên Cấp độ SAD Thời gian chơi Tình trạng
Joe_Hart 69 244,701,221 5947 giờ Offline
Ray_Jacobs 57 37,536,710 4672 giờ Offline
Rick_Ross 59 2,543,162,333 4435 giờ Online
4 wadu_heik 56 1,050,925 4194 giờ Offline
5 Brock_Lesnar 62 21,248,783 4177 giờ Offline
6 Bi_Bi

VIP Gold

54 45,583,726 4088 giờ Online
7 Rob_Lucci 66 4,762,997 3957 giờ Offline
8 Khiem_Pham

VIP Gold

54 245,735,421 3919 giờ Offline
9 Del_Piero 50 383,472,228 3858 giờ Offline
10 Pino_Nathan 53 0 3704 giờ Offline
11 Christopher_Diaz 57 75,043,489 3620 giờ Offline
12 Phu_Kute 60 -356,561 3555 giờ Offline
13 PrinCess_Tu_Tu 56 245,121,090 3543 giờ Offline
14 Hino_Style 57 144,765,632 3499 giờ Offline
15 Tom_Achilles 57 20,797,621 3482 giờ Offline
16 Nhat_Smile 56 38,247,017 3482 giờ Offline
17 Jennie_Won

VIP Gold

45 802,402 3439 giờ Offline
18 Duc_Merigor 45 566,377,346 3376 giờ Offline
19 Grunt_Hiddleston 53 55,434,222 3359 giờ Offline
20 Sony_Khang 50 13,198,725 3325 giờ Offline
21 Hoa_GoodBoy 49 2,515,106 3320 giờ Offline
22 Homie_Noo

VIP Gold

47 31,315,433 3311 giờ Online
23 Sony_NoSwSoN

VIP Gold

44 29,316,933 3292 giờ Offline
24 Kip_Another 59 21,626,746 3285 giờ Offline
25 Blake_William 48 29,230,439 3243 giờ Offline
26 Harley_Quin

VIP Gold

49 104,440,083 3168 giờ Offline
27 SimonD_Minions

VIP Gold

52 53,870,835 3106 giờ Online
28 Jame_Nicolas 57 26,114,200 3087 giờ Offline
29 Carios_Lehder 51 19,989,303 3059 giờ Offline
30 Duy_Dubaii 45 4,139,086 3017 giờ Offline
31 BeeTroll_Harlow 75 11,831,570 3010 giờ Offline
32 AlouruS_Legendary 47 5,697,832 2933 giờ Offline
33 Jet_Tran 44 21,837,582 2915 giờ Offline
34 Natalie_Cobalt 44 1,122,117,531 2901 giờ Offline
35 KinG_Dubaii 46 3,256,995 2890 giờ Offline
36 LacThanh_Dat

VIP Gold

44 1,905,861,355 2864 giờ Online
37 Kid_Map 47 573,689,757 2832 giờ Offline
38 Alan_Gambit

VIP Gold

51 328,277,677 2813 giờ Offline
39 Tho_Nguyenn 46 251,408,995 2780 giờ Offline
40 Sjn_Bum 50 3,283,467 2778 giờ Offline
41 Vuong_NamHung 35 141,924 2777 giờ Offline
42 Christina_Perri 41 306,108,290 2762 giờ Offline
43 Jack_William 42 2,264,242 2740 giờ Offline
44 Mr_Tee 30 99,880,067 2738 giờ Offline
45 Easy_Weed 52 16,160,452 2734 giờ Offline
46 Won_Seong 47 1,572,037 2707 giờ Offline
47 Nhan_Wu 51 63,130,978 2706 giờ Offline
48 Ayo_Teo

VIP Gold

40 40,855,876 2689 giờ Offline
49 Kin_Master 39 2,747,857 2662 giờ Offline
50 Cong_LongR 27 211,698,744 2642 giờ Offline
51 Sang_Dumbo 45 19,998,081 2637 giờ Offline
52 NgoHong_Phat 45 10,255,866 2636 giờ Offline
53 Luan_Sebastian 46 86,709,939 2617 giờ Offline
54 MinhUyen_Devil

VIP Gold

40 12,215,415 2611 giờ Offline
55 Bi_Duy 44 183,877,601 2602 giờ Offline
56 Kirigaya_Suguha 39 145,536,415 2601 giờ Offline
57 AnhJ_Be 46 3,191,773 2592 giờ Offline
58 Dec_Marcus 41 1,398,965 2563 giờ Offline
59 Tyga_Jonson 43 12,074,585 2548 giờ Offline
60 Bin_Merlo 40 17,087,711 2539 giờ Offline
61 Linh_TeeAy 51 6,613,783 2537 giờ Offline
62 Syn_Tran 52 127,139,764 2528 giờ Offline
63 Free_Doom 36 4,213,685 2505 giờ Offline
64 Shara_Oshaka

VIP Gold

40 15,154,746 2504 giờ Online
65 PiTou_Edgar

VIP Gold

38 734,955,970 2493 giờ Offline
66 Pilo_Yacacharies 43 138,834,979 2464 giờ Offline
67 Devil_Pham 46 4,789,724 2450 giờ Offline
68 Jack_Dollar 41 15,904,697 2447 giờ Offline
69 Cesar_Ruki 42 75,632,244 2426 giờ Offline
70 MinhHieu_Dolce

VIP Gold

43 831,455 2419 giờ Offline
71 Maris_Kute 39 128,157,681 2413 giờ Offline
72 Dan_Cooper 45 3,219,958 2391 giờ Offline
73 Dracule_Mihawk 47 593,575 2386 giờ Offline
74 Tom_Alexanderz 43 30,176,717 2374 giờ Offline
75 HaiLua_Hennessy 43 2,354,175 2369 giờ Offline
76 joe_Gallo 41 4,466,527 2362 giờ Offline
77 Que_Anh 35 2,013,862 2357 giờ Offline
78 Lewis_Shapley

VIP Gold

40 120,533,382 2339 giờ Offline
79 Laoton_James 41 254,511,111 2335 giờ Offline
80 Khang_Phamm 38 226,413,583 2323 giờ Offline
81 Grandz_Avengers 42 21,580,012 2323 giờ Offline
82 Ngoquoc_Viet 40 5,239,974 2321 giờ Offline
83 Ngoc_Ha 35 409,172,931 2319 giờ Offline
84 Varios_Cody 40 16,327,406 2316 giờ Offline
85 Big_Smoke 35 102,779,989 2301 giờ Offline
86 Tam_Mao

VIP Gold

37 263,099,480 2301 giờ Offline
87 UaAi_LamGi

VIP Gold

37 70,563,624 2300 giờ Offline
88 Alessia_Sam 43 6,612,790 2295 giờ Offline
89 Daniel_Peter 46 -41,200 2293 giờ Offline
90 Pia_BoPia 42 1,841,867 2292 giờ Offline
91 Tom_Minions 40 1,212,133 2290 giờ Offline
92 Cu_Emm 37 6,013,605 2289 giờ Offline
93 tu_firestorm 44 25,849,916 2288 giờ Offline
94 Tery_Justice 35 165,679 2269 giờ Offline
95 OcChO_Jaian 41 2,390,742 2268 giờ Offline
96 AiBiet_GiDau 44 1,516,250 2267 giờ Offline
97 Geogre_Kante 45 780,926 2264 giờ Offline
98 Jan_Edwards 36 1,102,062 2259 giờ Offline
99 KuBi_Zin 39 487,831 2239 giờ Offline
100 Nguyen_NhatNam 36 41,214,081 2224 giờ Offline