Nhi_Nhi
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-12-12 22:37:25
2019-09-19 00:30:57
Offline
***.***.***.255
1031 giờ
23
269,931,457 $
( Trong người: 23,584,244 | Ngân hàng: 246,347,213 )
43
Esplanade North ( -1653.47998, 1308.5, 7.03 )
1999-04-24

Reefer

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 986
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 770
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 711
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 198 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 736
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 9 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Patriot

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1845
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Desert Eagle
Màu sắc : 152 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Kart

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 950
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 152 () - 152 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mower

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 888
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1863
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Country Rifle
Màu sắc : 198 () - 198 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Turismo

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Shotgun
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

BF Injection

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 865
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 198 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sanchez

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 965
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 888
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 229 () - 229 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 198 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Quad

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 559
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 226 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 911
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 211 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Dinghy

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 875
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 163 () - 163 ()
Độ bánh xe : Không có

Hustler

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

DFT-30

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 992
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 240 () - 240 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 996
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 840
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Banshee

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

FCR-900

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19528

Có thể giao dịch

ID: 325

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18675

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 18650

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn