Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Hacking/CTV_04
Vào lúc: 2019-05-18 23:42:38
Sẽ mở khóa vào lúc: 2019-09-15 00:00:00
PrinCess_Tu_Tu
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-12-16 14:26:14
2019-05-06 22:25:35
Offline
***.***.***.138
3523 giờ
56
295,558,729 $
( Trong người: 51,409 | Ngân hàng: 295,507,320 )
145
None ( 1298.77002, -793.47998, 1084.01001 )
1995-08-11

Sanchez

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 152 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Angel Pine
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 45 () - 34 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Tampa

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 89 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Dinghy

Vị trí đỗ: None
Máu: 928
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 933
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: None
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 105 () - 88 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 2914

Có thể giao dịch

ID: 1254

Có thể giao dịch

ID: 2976

Có thể giao dịch

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 19421

Có thể giao dịch

ID: 2045

Có thể giao dịch

ID: 366

Có thể giao dịch

ID: 336

Có thể giao dịch

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 18651

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18652

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 18649

Có thể giao dịch

ID: 18650

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn