Bảng xếp hạng CMoney
# Tên Cấp độ CMoney Thời gian chơi Tình trạng
Kid_Map 47 9388 2814 giờ Offline
Natsume_Takashi

VIP Gold

43 9375 1028 giờ Offline
Tiger_Red 10 8660 161 giờ Offline
4 Nhi_Nhi 23 8222 1031 giờ Offline
5 LeTan_Phong

VIP Gold

17 8191 348 giờ Offline
6 John_kelerman 22 8095 770 giờ Offline
7 Natsuki_Subaru 33 6325 1085 giờ Offline
8 Tae_hee 27 6061 1005 giờ Offline
9 Peter_Park 4 5791 47 giờ Offline
10 Bush_Simon 38 5740 1435 giờ Offline
11 Bong_Breaker 23 5108 965 giờ Offline
12 Nobita_Style 31 5051 1352 giờ Offline
13 Ngoc_Hann 14 5050 392 giờ Offline
14 vic_ky 17 4933 368 giờ Offline
15 Jase_Louis 9 4830 152 giờ Offline
16 William_Turner 24 4751 638 giờ Offline
17 natus_vinc 12 4341 246 giờ Offline
18 The_Kids 12 4326 294 giờ Offline
19 gareth_bale 23 4291 682 giờ Offline
20 Phuc_Chaos 11 4200 159 giờ Offline
21 Huynh_Chuc 33 4157 1538 giờ Offline
22 Richard_Hennessy 27 4111 1546 giờ Offline
23 sony_thao 33 4059 1887 giờ Offline
24 Roman_Duong 6 4040 35 giờ Offline
25 Blake_Harris 14 4040 173 giờ Offline
26 Kida_Masaomi 24 3622 834 giờ Offline
27 HoangNgo_IL 39 3604 1223 giờ Offline
28 Martin_Neymar 29 3551 996 giờ Offline
29 Gray_Schmitd 38 3495 2136 giờ Offline
30 Bee_Namthip 10 3450 169 giờ Offline
31 Ray_Jacobs 57 3440 4672 giờ Offline
32 darren_shan 31 3340 1400 giờ Offline
33 Hunk_ReLegend 6 3340 93 giờ Offline
34 tu_firestorm 43 3300 2099 giờ Offline
35 Tiger_Clinton

VIP Gold

17 3251 512 giờ Offline
36 ta_tieuton 5 3220 37 giờ Offline
37 Soo_Hun 10 3190 194 giờ Offline
38 Vu_Minn 25 3150 1045 giờ Offline
39 Zero_Thang 16 3141 492 giờ Offline
40 Maria_Mario 23 3123 811 giờ Offline
41 VinCent_TN 9 3050 152 giờ Offline
42 Mike_Williams 28 3044 1205 giờ Offline
43 BiII_Gates 21 3040 460 giờ Offline
44 Tuyet_Mai 23 3026 660 giờ Offline
45 Yeh_Shuhua 21 3016 894 giờ Offline
46 Calvin_Ken 28 3009 901 giờ Offline
47 Silas_Cotton 35 3006 1095 giờ Offline
48 Minh_HoangDz 10 3000 212 giờ Offline
49 Killer_Droy 22 3000 627 giờ Offline
50 Daniel_Potter 40 3000 1828 giờ Offline
51 Quoc_Ngo 16 2951 315 giờ Offline
52 Brian_Stefano 11 2946 125 giờ Offline
53 Vincent_Sang 16 2851 286 giờ Offline
54 vo_thanhh 27 2800 1242 giờ Offline
55 Truong_thinhdo 2 2772 10 giờ Offline
56 pham_tiennnn 9 2751 199 giờ Offline
57 Shaco_Solomon 37 2741 1680 giờ Offline
58 Alan_Walker 27 2741 848 giờ Offline
59 Hip_Kirito 29 2701 949 giờ Offline
60 Drak_Kinf 5 2700 72 giờ Offline
61 Trevor_Troz 26 2640 1125 giờ Offline
62 Sheng_Long

VIP Sliver

13 2625 322 giờ Offline
63 DUC_MARSHAL 18 2601 449 giờ Offline
64 quanquan_quan 6 2600 73 giờ Offline
65 April_Stalin_Jr 28 2560 860 giờ Offline
66 LyBa_Thanh 9 2500 148 giờ Offline
67 Flying_Wiz 18 2500 482 giờ Offline
68 Dragon_Hiens 8 2500 112 giờ Offline
69 xinh_ngoan 45 2444 1934 giờ Offline
70 Mr_Pickles 9 2429 186 giờ Offline
71 CaLi_Tran

VIP Gold

42 2415 1859 giờ Offline
72 Hitagi_Senjougahara 34 2364 1683 giờ Offline
73 Jeff_Johnson 8 2300 50 giờ Offline
74 Minami_Itsuki 28 2250 889 giờ Offline
75 Nobi_Phuong 20 2250 416 giờ Offline
76 Duyen_Le 9 2250 97 giờ Offline
77 Quan_Nightowl 7 2250 47 giờ Offline
78 Linh_Moon

VIP Gold

7 2220 89 giờ Offline
79 Slivers_Rayleigh

VIP Gold

9 2206 135 giờ Offline
80 Mary_Doris 3 2200 13 giờ Offline
81 Khai_LegendaryS 11 2200 140 giờ Offline
82 cho_khanh 7 2200 84 giờ Offline
83 NhiCa_FML 32 2161 1258 giờ Offline
84 Big_Smoke 35 2151 2294 giờ Offline
85 Logan_Randall 35 2125 1555 giờ Offline
86 John_Small 8 2110 116 giờ Offline
87 Khai_myk 9 2101 197 giờ Offline
88 Truongthinh_Do 9 2072 160 giờ Offline
89 Francisco_Chavarria

VIP Sliver

36 2070 1543 giờ Offline
90 Steve_Costa 19 2067 660 giờ Offline
91 Poppy_Cannon 15 2050 427 giờ Offline
92 Hoang_FkAn 9 2050 116 giờ Offline
93 David_shi

VIP Sliver

14 2040 143 giờ Offline
94 thai_duong 18 2032 583 giờ Offline
95 Moon_Big 14 2025 416 giờ Offline
96 Binh_Nguyen 34 2013 1545 giờ Offline
97 Huynh_Hiep 11 2002 127 giờ Offline
98 DONG_TRI 27 2001 1057 giờ Offline
99 An_Nguyen 13 2000 389 giờ Offline
100 Nguyen_HoangPhi 28 2000 616 giờ Offline