Bảng xếp hạng CMoney
# Tên Cấp độ CMoney Thời gian chơi Tình trạng
Natsume_Takashi

VIP Gold

42 13975 1028 giờ Offline
Kid_Map 46 9036 2811 giờ Offline
Tiger_Red 10 8660 161 giờ Offline
4 Nhi_Nhi 23 8222 1031 giờ Offline
5 LeTan_Phong

VIP Gold

16 7991 346 giờ Offline
6 John_kelerman 20 7895 767 giờ Offline
7 Natsuki_Subaru 32 6125 1084 giờ Offline
8 Tae_hee 27 6061 1005 giờ Offline
9 Peter_Park 4 5791 47 giờ Offline
10 Bush_Simon 38 5740 1435 giờ Offline
11 Bong_Breaker 23 5108 965 giờ Offline
12 Nobita_Style 31 5051 1352 giờ Offline
13 Ngoc_Hann 14 5050 392 giờ Offline
14 vic_ky 17 4933 368 giờ Offline
15 Jase_Louis 9 4830 152 giờ Offline
16 William_Turner 24 4751 638 giờ Offline
17 The_Kids 12 4326 294 giờ Offline
18 gareth_bale 23 4291 682 giờ Offline
19 Huynh_Chuc 33 4157 1538 giờ Offline
20 natus_vinc 11 4141 246 giờ Offline
21 Richard_Hennessy 27 4111 1546 giờ Offline
22 sony_thao 33 4059 1887 giờ Offline
23 Blake_Harris 14 4040 173 giờ Offline
24 Roman_Duong 6 4040 35 giờ Offline
25 Phuc_Chaos 10 4000 159 giờ Offline
26 Ray_Jacobs 57 3440 4672 giờ Offline
27 Kida_Masaomi 23 3422 834 giờ Offline
28 HoangNgo_IL 38 3404 1223 giờ Offline
29 Martin_Neymar 28 3351 996 giờ Offline
30 darren_shan 31 3340 1400 giờ Offline
31 Hunk_ReLegend 6 3340 93 giờ Offline
32 Gray_Schmitd 37 3295 2136 giờ Offline
33 Bee_Namthip 9 3250 168 giờ Offline
34 Quan_Nightowl 6 3250 47 giờ Offline
35 Soo_Hun 10 3190 194 giờ Offline
36 Vu_Minn 25 3150 1045 giờ Offline
37 Zero_Thang 16 3141 492 giờ Offline
38 Maria_Mario 23 3123 811 giờ Offline
39 tu_firestorm 42 3100 2099 giờ Offline
40 Tiger_Clinton

VIP Gold

16 3051 512 giờ Offline
41 VinCent_TN 9 3050 152 giờ Offline
42 Mike_Williams 28 3044 1205 giờ Offline
43 BiII_Gates 21 3040 460 giờ Offline
44 Tuyet_Mai 23 3026 660 giờ Offline
45 Yeh_Shuhua 21 3016 894 giờ Offline
46 Calvin_Ken 28 3009 901 giờ Offline
47 Silas_Cotton 35 3006 1095 giờ Offline
48 Daniel_Potter 40 3000 1828 giờ Offline
49 Killer_Droy 22 3000 627 giờ Offline
50 Minh_HoangDz 10 3000 212 giờ Offline
51 Quoc_Ngo 16 2951 315 giờ Offline
52 Brian_Stefano 11 2946 125 giờ Offline
53 Truong_thinhdo 2 2772 10 giờ Offline
54 pham_tiennnn 9 2751 199 giờ Offline
55 Shaco_Solomon 37 2741 1680 giờ Offline
56 Alan_Walker 27 2741 848 giờ Offline
57 Toan_Yasuo 5 2741 57 giờ Offline
58 Drak_Kinf 5 2700 72 giờ Offline
59 Vincent_Sang 15 2651 286 giờ Offline
60 Trevor_Troz 26 2640 1125 giờ Offline
61 DUC_MARSHAL 18 2601 449 giờ Offline
62 quanquan_quan 6 2600 73 giờ Offline
63 vo_thanhh 26 2600 1242 giờ Offline
64 April_Stalin_Jr 28 2560 860 giờ Offline
65 Hip_Kirito 28 2501 949 giờ Offline
66 Dragon_Hiens 8 2500 112 giờ Offline
67 LyBa_Thanh 9 2500 148 giờ Offline
68 Mr_Pickles 9 2429 186 giờ Offline
69 Flying_Wiz 17 2300 481 giờ Offline
70 Jeff_Johnson 8 2300 50 giờ Offline
71 Nobi_Phuong 20 2250 416 giờ Offline
72 Duyen_Le 9 2250 97 giờ Offline
73 Minami_Itsuki 28 2250 889 giờ Offline
74 xinh_ngoan 44 2244 1934 giờ Offline
75 CaLi_Tran

VIP Gold

41 2215 1851 giờ Offline
76 cho_khanh 7 2200 84 giờ Offline
77 Khai_LegendaryS 11 2200 140 giờ Offline
78 Hitagi_Senjougahara 33 2164 1683 giờ Offline
79 NhiCa_FML 32 2161 1258 giờ Offline
80 Logan_Randall 35 2125 1555 giờ Offline
81 John_Small 8 2110 116 giờ Offline
82 Khai_myk 9 2101 197 giờ Offline
83 Truongthinh_Do 9 2072 160 giờ Offline
84 Steve_Costa 19 2067 660 giờ Offline
85 Poppy_Cannon 15 2050 427 giờ Offline
86 Hoang_FkAn 9 2050 116 giờ Offline
87 thai_duong 18 2032 583 giờ Offline
88 Moon_Big 14 2025 416 giờ Offline
89 Slivers_Rayleigh

VIP Gold

8 2006 135 giờ Offline
90 Huynh_Hiep 11 2002 127 giờ Offline
91 DONG_TRI 27 2001 1057 giờ Offline
92 John_Tomzey 13 2000 166 giờ Offline
93 Min_Kins

VIP Gold

4 2000 45 giờ Online
94 Mary_Doris 2 2000 12 giờ Offline
95 Duong_Om 19 2000 440 giờ Offline
96 Nguyen_HoangPhi 28 2000 616 giờ Offline
97 An_Nguyen 13 2000 389 giờ Offline
98 Derek_Jarvis 20 2000 393 giờ Offline
99 Big_Smoke 34 1951 2294 giờ Offline
100 LyThai_Toan 21 1901 855 giờ Offline