Bảng xếp hạng Nhà thám hiểm đại tài
# Tên Cấp độ Kinh nghiệm Phe phái Thời gian chơi Tình trạng
Bi_Bi

VIP Gold

76
2.17%
Los Santos 2826 giờ Offline
Shara_Oshaka

VIP Gold

75
97.66%
Los Santos 1351 giờ Offline
Homie_Noo

VIP Gold

71
21.39%
Los Santos 2822 giờ Offline
4 Kupi_James

VIP Gold

63
23.73%
Los Santos 1086 giờ Offline
5 Thach_Uzu

VIP Gold

63
9.16%
Los Santos 1012 giờ Offline
6 Harley_Quin 62
63.89%
San Fierro 2900 giờ Offline
7 Phong_Uzu

VIP Gold

61
77.65%
Los Santos 1144 giờ Offline
8 Weedie_DangYeu 59
41.88%
San Fierro 992 giờ Offline
9 Toby_Truong

VIP Gold

58
85.43%
Los Santos 1695 giờ Offline
10 Ayo_Teo

VIP Gold

58
39.02%
Los Santos 1779 giờ Offline
11 Khiem_Pham 58
1.58%
Los Santos 3201 giờ Online
12 Bin_Merlo

VIP Gold

56
91.33%
Los Santos 2409 giờ Offline
13 Cao_TriDZ 55
41.75%
Los Santos 549 giờ Offline
14 TrinhChi_Hung 54
63.31%
Los Santos 1636 giờ Offline
15 Darnell_Watterson

VIP Gold

54
6.52%
Los Santos 538 giờ Offline
16 Shelby_Gwen 53
56.43%
Los Santos 1920 giờ Offline
17 Thaidy_Russian

VIP Gold

52
51.05%
San Fierro 1355 giờ Offline
18 Tin_Binladen

VIP Gold

52
16.47%
Los Santos 916 giờ Offline
19 Duong_Nhu 51
88.66%
Los Santos 182 giờ Offline
20 ken_kute

VIP Gold

51
52.82%
San Fierro 1741 giờ Offline
21 Thien_Nhiem 51
9.27%
San Fierro 713 giờ Offline
22 Nick_Mirabel 50
57.05%
San Fierro 906 giờ Offline
23 Trevorad_Wonranilla 50
34.41%
Los Santos 1736 giờ Offline
24 Ligermany_Boy 49
91.78%
Los Santos 642 giờ Offline
25 Voduc_Thinhh 49
71.52%
Los Santos 658 giờ Offline
26 Andreas_Ken 49
22.08%
San Fierro 983 giờ Offline
27 Muscle_Celcius

VIP Gold

49
13.35%
Los Santos 1247 giờ Offline
28 Haha_hihi

VIP Gold

48
84.34%
San Fierro 2685 giờ Offline
29 RagNaros_Lucky 48
50.17%
San Fierro 1291 giờ Offline
30 DeoSo_ThangNao

VIP Gold

48
45.6%
Los Santos 3307 giờ Offline
31 Huy_Kute

VIP Gold

48
23.86%
San Fierro 431 giờ Offline
32 Mr_Owen 48
10.67%
Los Santos 905 giờ Offline
33 Mark_Alice

VIP Gold

48
1.18%
Los Santos 1628 giờ Online
34 John_kelerman 47
92.12%
Los Santos 803 giờ Offline
35 Bernard_Wilfred

VIP Gold

47
81.66%
Los Santos 1356 giờ Offline
36 Mazuka_Sunny

VIP Gold

47
56.86%
Los Santos 571 giờ Offline
37 STX_Naki

VIP Gold

47
36.16%
Los Santos 1307 giờ Offline
38 Ngoquoc_Viet 47
34.37%
Los Santos 2239 giờ Offline
39 Claura_Sulzberger 46
47.88%
Los Santos 1239 giờ Offline
40 Doraemon_Marco 46
28.51%
San Fierro 1358 giờ Offline
41 Son_Uzu 46
25.73%
Los Santos 494 giờ Offline
42 GC_Leo 46
10.12%
San Fierro 573 giờ Offline
43 Jason_Rivers 45
86.19%
San Fierro 1336 giờ Offline
44 Nhi_Baby 45
85.4%
San Fierro 525 giờ Offline
45 Tho_Nguyenn

VIP Gold

45
63.71%
San Fierro 2525 giờ Offline
46 coy_dove

VIP Gold

45
55.95%
Los Santos 1436 giờ Online
47 CudenZ_Monster

VIP Gold

45
36.11%
San Fierro 1251 giờ Offline
48 Lewis_Shapley 45
24.34%
Los Santos 2289 giờ Offline
49 Dom_Smith

VIP Gold

45
24.27%
Los Santos 1049 giờ Offline
50 Dat_Versace 44
95.85%
Los Santos 377 giờ Offline
51 Thats_Culua 44
94.72%
Los Santos 126 giờ Offline
52 Gc_Saint 44
84.33%
San Fierro 640 giờ Offline
53 PeNghi_XinhXann 44
76.64%
San Fierro 917 giờ Offline
54 Bin_Smith 44
59.73%
Los Santos 2000 giờ Offline
55 Tai_Uzu 44
22.03%
Los Santos 91 giờ Offline
56 Tom_Putter 44
8.9%
Los Santos 1706 giờ Offline
57 Bun_Binladen

VIP Gold

43
96.95%
San Fierro 572 giờ Offline
58 Laoton_James

VIP Gold

43
94.22%
Los Santos 2086 giờ Offline
59 Nguyenn_Phatt 43
93.9%
San Fierro 233 giờ Offline
60 Goblin_Slayer 43
81.05%
Los Santos 666 giờ Offline
61 Lord_Horizon 43
75.59%
Los Santos 1159 giờ Online
62 Mr_Bull 43
71.51%
Los Santos 826 giờ Offline
63 Haii_Nee 43
67.59%
San Fierro 550 giờ Offline
64 AnhJ_Be 43
53.53%
Los Santos 2583 giờ Offline
65 HMT_LQT 43
26.62%
Los Santos 401 giờ Offline
66 Charles_Nicholas 43
25.44%
Los Santos 1600 giờ Offline
67 Bepo_Perlman

VIP Gold

43
9.16%
Los Santos 374 giờ Offline
68 GoGa_Luther 43
7.29%
San Fierro 464 giờ Offline
69 Girl_Ngoc 43
0.52%
Los Santos 1749 giờ Offline
70 Natalie_Cobalt

VIP Gold

42
69.57%
Los Santos 2760 giờ Online
71 Brock_Lesnar 42
52.87%
San Fierro 4152 giờ Offline
72 Ray_Melody 42
39.12%
San Fierro 609 giờ Offline
73 Chung_Violet 42
21.45%
San Fierro 994 giờ Offline
74 Brian_Uzu

VIP Gold

41
87.9%
Los Santos 635 giờ Offline
75 Sony_NoSwSoN 41
76.92%
San Fierro 3212 giờ Offline
76 Kid_Map 41
62.6%
San Fierro 2824 giờ Offline
77 Ri_Ven 41
54.01%
Los Santos 1005 giờ Offline
78 Merritt_McKinney 41
42.17%
Los Santos 1274 giờ Offline
79 Nam_kientruc 41
36.66%
San Fierro 777 giờ Offline
80 Best_sKill 41
35.4%
Los Santos 278 giờ Offline
81 Shizuka_Marco

VIP Gold

41
14.07%
San Fierro 805 giờ Offline
82 Viet_Dung 41
10.52%
San Fierro 285 giờ Offline
83 Duys_Kute

VIP Gold

41
0.71%
San Fierro 828 giờ Offline
84 Adison_Tran 40
83.96%
Los Santos 1366 giờ Offline
85 Noc_Monster

VIP Gold

40
83.04%
San Fierro 1618 giờ Offline
86 Huu_Taii 40
72.77%
San Fierro 796 giờ Offline
87 Jason_Pinie

VIP Gold

40
71.1%
San Fierro 461 giờ Offline
88 thaidy_bede 40
64.01%
San Fierro 1463 giờ Offline
89 Wizz_Mafia

VIP Gold

40
57.14%
San Fierro 724 giờ Offline
90 Lucifer_Hao 40
51.97%
San Fierro 783 giờ Offline
91 Cris_Isora

VIP Gold

40
50.3%
San Fierro 2143 giờ Online
92 Heosex_Kute 40
46.26%
San Fierro 1221 giờ Offline
93 Td_Pha 40
39.36%
Los Santos 578 giờ Offline
94 Kip_Another 40
33.61%
Los Santos 3261 giờ Offline
95 Peter_Pan 40
23.96%
San Fierro 1268 giờ Offline
96 Gc_KoonieLM 40
14.18%
San Fierro 419 giờ Offline
97 Cong_Nam 40
14.12%
Los Santos 1232 giờ Offline
98 David_Guetta

VIP Gold

40
4.25%
Los Santos 1362 giờ Online
99 OG_Hunter 40
2.8%
San Fierro 512 giờ Offline
100 John_Walton 40
1.63%
Los Santos 1373 giờ Offline