Bảng xếp hạng Nhà thám hiểm đại tài
# Tên Cấp độ Kinh nghiệm Phe phái Thời gian chơi Tình trạng
Shara_Oshaka

VIP Gold

80
65.45%
Los Santos 1764 giờ Online
Bi_Bi

VIP Gold

80
56.79%
Los Santos 3360 giờ Online
Thach_Uzu

VIP Gold

76
17.44%
Los Santos 1485 giờ Offline
4 Homie_Noo

VIP Gold

73
7.94%
Los Santos 3053 giờ Online
5 Ayo_Teo

VIP Gold

71
43.04%
Los Santos 2121 giờ Online
6 Napoleon_Minions

VIP Gold

65
33.25%
Los Santos 467 giờ Offline
7 Phong_Uzu

VIP Gold

64
20.66%
Los Santos 1308 giờ Offline
8 Kupi_James 63
23.73%
Los Santos 1086 giờ Offline
9 Harley_Quin 63
12.82%
San Fierro 3091 giờ Offline
10 Cao_TriDZ 60
64.33%
Los Santos 703 giờ Offline
11 Khiem_Pham 60
25.43%
Los Santos 3512 giờ Offline
12 Weedie_DangYeu

VIP Gold

59
74.03%
San Fierro 1245 giờ Offline
13 Darnell_Watterson

VIP Gold

59
35.15%
Los Santos 716 giờ Offline
14 VO_minhtan 59
3.18%
Los Santos 607 giờ Offline
15 Toby_Truong 58
92.9%
Los Santos 1696 giờ Offline
16 Bin_Merlo 56
94.43%
Los Santos 2535 giờ Offline
17 Alessia_Sam

VIP Gold

55
70.79%
Los Santos 2266 giờ Offline
18 Duong_Nhu 55
26.17%
Los Santos 186 giờ Offline
19 Jan_Edwards

VIP Gold

55
4.4%
Los Santos 2159 giờ Offline
20 TrinhChi_Hung 54
63.31%
Los Santos 1636 giờ Offline
21 Kalos_Methor

VIP Gold

53
93%
Los Santos 994 giờ Online
22 Shelby_Gwen 53
56.43%
Los Santos 1921 giờ Offline
23 Tin_Binladen

VIP Gold

53
50.4%
Los Santos 1054 giờ Offline
24 KhungLong_russian

VIP Gold

52
53.44%
Los Santos 1454 giờ Offline
25 ken_kute

VIP Gold

51
95.66%
San Fierro 1840 giờ Offline
26 Muscle_Celcius 51
35.15%
Los Santos 1325 giờ Offline
27 Thien_Nhiem 51
17.66%
Los Santos 720 giờ Offline
28 Nick_Mirabel 50
57.05%
San Fierro 907 giờ Offline
29 Dejounte_Prescott 50
34.41%
Los Santos 1741 giờ Offline
30 Doan_Truong 50
18.74%
Los Santos 1878 giờ Offline
31 Mark_Alice 50
7.21%
Los Santos 1912 giờ Offline
32 Ligermany_Boy 49
91.78%
Los Santos 647 giờ Offline
33 Voduc_Thinhh 49
71.52%
Los Santos 658 giờ Offline
34 Andreas_Ken 49
38.51%
San Fierro 1040 giờ Offline
35 AlouruS_Legendary

VIP Gold

49
1.15%
Los Santos 2783 giờ Offline
36 Yakuma_Sarah

VIP Gold

48
93.08%
Los Santos 735 giờ Offline
37 Huy_Kute

VIP Gold

48
70.75%
San Fierro 564 giờ Offline
38 RagNaros_Lucky 48
57.87%
San Fierro 1466 giờ Offline
39 Ngoquoc_Viet 48
47.27%
Los Santos 2320 giờ Offline
40 DeoSo_ThangNao 48
45.6%
Los Santos 3308 giờ Offline
41 Bi_Uzu

VIP Gold

48
41.23%
Los Santos 447 giờ Offline
42 Bonaparte_Minions

VIP Gold

48
41.22%
Los Santos 47 giờ Online
43 Mr_Owen 48
10.67%
Los Santos 905 giờ Offline
44 Nhut_linh

VIP Gold

48
7.47%
Los Santos 1210 giờ Online
45 John_Harwest

VIP Gold

48
2.02%
Los Santos 1415 giờ Online
46 John_kelerman 47
92.12%
Los Santos 813 giờ Offline
47 STX_Naki 47
36.16%
Los Santos 1308 giờ Offline
48 Mark_Pixoker 47
14.14%
Los Santos 1220 giờ Online
49 Tho_Nguyenn

VIP Gold

47
1.6%
San Fierro 2678 giờ Offline
50 Tai_Uzu 46
80.39%
Los Santos 92 giờ Offline
51 Simon_Merry

VIP Gold

46
69.55%
Los Santos 609 giờ Online
52 Claura_Sulzberger 46
47.88%
Los Santos 1252 giờ Offline
53 Luong_Nam

VIP Gold

46
39.47%
Los Santos 507 giờ Offline
54 Doraemon_Marco 46
28.51%
San Fierro 1358 giờ Offline
55 Son_Uzu 46
25.73%
Los Santos 494 giờ Offline
56 Bepo_Perlman

VIP Gold

46
20.92%
Los Santos 467 giờ Online
57 Riley_Minions

VIP Gold

46
14.54%
Los Santos 1050 giờ Offline
58 GC_Leo 46
10.12%
San Fierro 574 giờ Offline
59 Jason_Rivers 45
89.08%
Los Santos 1341 giờ Offline
60 Udison_Alonso

VIP Gold

45
85.61%
Los Santos 589 giờ Offline
61 Nhi_Baby 45
85.4%
San Fierro 525 giờ Offline
62 Alexander_Minions

VIP Gold

45
65.32%
Los Santos 407 giờ Online
63 coy_dove

VIP Gold

45
60.16%
Los Santos 1545 giờ Online
64 CudenZ_Monster 45
52.97%
San Fierro 1341 giờ Offline
65 Dom_Smith 45
33.85%
Los Santos 1161 giờ Offline
66 PeNghi_XinhXann 45
33.15%
San Fierro 1072 giờ Offline
67 Phat_Fourinone

VIP Gold

45
29.77%
San Fierro 263 giờ Online
68 Lewis_Shapley 45
24.34%
Los Santos 2289 giờ Offline
69 JanD_Legendary

VIP Gold

45
2.71%
Los Santos 1425 giờ Offline
70 Quang_Khang 45
2.23%
Los Santos 1030 giờ Offline
71 Dat_Versace 44
97.67%
Los Santos 377 giờ Offline
72 Thats_Culua 44
94.87%
Los Santos 126 giờ Offline
73 Gc_Saint 44
84.33%
San Fierro 640 giờ Offline
74 vip_sony

VIP Gold

44
77.81%
Los Santos 757 giờ Online
75 Bin_Smith 44
59.73%
Los Santos 2005 giờ Offline
76 TamMao_Minions

VIP Gold

44
58.54%
Los Santos 349 giờ Offline
77 Luke_Gallows 44
39.32%
Los Santos 787 giờ Offline
78 Laoton_James

VIP Gold

44
32.53%
Los Santos 2188 giờ Online
79 Tom_Putter 44
8.9%
Los Santos 1729 giờ Offline
80 Bun_Binladen

VIP Gold

43
96.95%
Los Santos 594 giờ Offline
81 Lord_Horizon 43
87.71%
Los Santos 1179 giờ Offline
82 Shara_Uzu 43
83.22%
Los Santos 90 giờ Offline
83 Goblin_Slayer 43
81.05%
Los Santos 666 giờ Offline
84 Ron_Massey

VIP Gold

43
71.54%
Los Santos 831 giờ Online
85 Mr_Bull 43
71.51%
Los Santos 826 giờ Offline
86 Haii_Nee

VIP Gold

43
67.59%
San Fierro 572 giờ Offline
87 AnhJ_Be 43
55.21%
Los Santos 2591 giờ Offline
88 Charles_Nicholas 43
47.43%
Los Santos 1780 giờ Offline
89 HMT_LQT 43
26.62%
Los Santos 401 giờ Offline
90 Natalie_Cobalt 43
26.02%
Los Santos 2889 giờ Offline
91 Khang_Phamm

VIP Gold

43
14.39%
Los Santos 2263 giờ Offline
92 GoGa_Luther 43
7.29%
San Fierro 464 giờ Offline
93 Girl_Ngoc 43
0.79%
Los Santos 1760 giờ Offline
94 Ray_Melody 42
62.34%
San Fierro 612 giờ Offline
95 Brock_Lesnar 42
53.03%
San Fierro 4166 giờ Offline
96 Chung_Violet 42
21.45%
San Fierro 1002 giờ Offline
97 Duys_Kute

VIP Gold

42
19.32%
San Fierro 1043 giờ Offline
98 Brian_Uzu 42
17.96%
Los Santos 651 giờ Offline
99 Viet_Dung

VIP Gold

42
8.11%
San Fierro 565 giờ Online
100 Huu_Tajii

VIP Gold

41
89.6%
San Fierro 1350 giờ Online