Bảng xếp hạng Nhà thám hiểm đại tài
# Tên Cấp độ Kinh nghiệm Phe phái Thời gian chơi Tình trạng
RushaZ_GCrown

VIP Gold

109
100%
Los Santos 3867 giờ Offline
Bi_Bi 109
100%
Los Santos 4997 giờ Offline
Mitsuha_Miyamizu 101
7.82%
Los Santos 2132 giờ Offline
4 Penam_Khocthet 98
76.75%
Los Santos 2471 giờ Offline
5 Homie_Noo

VIP Gold

98
10.17%
Los Santos 5533 giờ Online
6 Kushina_Uzumaki 94
23.82%
Los Santos 4769 giờ Offline
7 Doan_Truong 93
83.17%
Los Santos 3040 giờ Offline
8 TGV_VjctorXjnhDep

VIP Gold

92
36.77%
Los Santos 1502 giờ Offline
9 PeLewis_KhocNhieu

VIP Gold

91
80.54%
Los Santos 2859 giờ Online
10 Ayo_Teo 91
42.36%
Los Santos 2860 giờ Offline
11 Khiem_Pham

VIP Gold

89
73.66%
Los Santos 4460 giờ Offline
12 Mx_Napoleon

VIP Gold

89
68.98%
Los Santos 1034 giờ Offline
13 Muscle_Celcius

VIP Gold

89
61.34%
Los Santos 2706 giờ Offline
14 angry_bird 88
13.63%
Los Santos 1363 giờ Offline
15 Boe_Boe 85
82.51%
Los Santos 1615 giờ Offline
16 Alex_Clora

VIP Gold

84
31.13%
Los Santos 1820 giờ Offline
17 Lewis_Shapley 83
28.01%
Los Santos 3363 giờ Offline
18 Beo_Beo 81
81.11%
Los Santos 1177 giờ Offline
19 Will_Join 80
35.67%
Los Santos 1184 giờ Offline
20 Kalos_Methor 79
30.59%
San Fierro 1507 giờ Offline
21 Nhut_Nguyenking 79
5.67%
Los Santos 1883 giờ Offline
22 SM_OngTrumHighMike

VIP Gold

78
47.59%
Los Santos 1346 giờ Offline
23 Thien_Nhiem 78
38.64%
Los Santos 1861 giờ Offline
24 Buu_Buu 77
81.21%
Los Santos 2695 giờ Offline
25 Ken_Rosenberg

VIP Gold

77
35.3%
Los Santos 3115 giờ Online
26 Kiet_Ma 76
79.75%
Los Santos 1372 giờ Offline
27 Phong_Uzu 76
75.86%
Los Santos 1619 giờ Offline
28 Jared_Padalecki 76
67.19%
Los Santos 2501 giờ Offline
29 Nomis_Uzu 76
47.05%
Los Santos 1240 giờ Offline
30 Cao_TriDZ

VIP Gold

75
98.63%
Los Santos 1466 giờ Offline
31 OwenZ_Mightyman

VIP Gold

75
45.04%
Los Santos 2185 giờ Offline
32 Tamthan_Minhuyenz

VIP Gold

74
84.28%
Los Santos 3956 giờ Online
33 NguyenLe_KhanhTam 73
36.52%
Los Santos 1362 giờ Offline
34 Vance_Quan 72
52.53%
Los Santos 1458 giờ Offline
35 Cole_Sprouse

VIP Gold

71
64.38%
Los Santos 2238 giờ Offline
36 Atticus_Tran 71
58.31%
Los Santos 2048 giờ Offline
37 GDucky_Immortal 71
30.03%
Los Santos 1335 giờ Offline
38 Jerry_Minions

VIP Gold

70
40.39%
Los Santos 749 giờ Offline
39 Toby_Truong 70
22.38%
Los Santos 2259 giờ Offline
40 Tin_Uzu 70
15.25%
Los Santos 1717 giờ Offline
41 PePhong_KhocQuai

VIP Gold

68
86.84%
Los Santos 1419 giờ Online
42 Hq_Nhat

VIP Gold

68
78.04%
Los Santos 1382 giờ Offline
43 nhin_dam 68
31.65%
Los Santos 1286 giờ Online
44 Ron_Massey 67
80.69%
Los Santos 1332 giờ Offline
45 kiet_Cc 67
8.55%
Los Santos 2145 giờ Offline
46 Ship_Ales

VIP Gold

66
31.72%
Los Santos 1782 giờ Offline
47 SuTy_LatinKingS

VIP Gold

66
17.89%
Los Santos 4650 giờ Offline
48 SangTom_Minions 65
96.38%
San Fierro 1984 giờ Offline
49 Sieu_Bao

VIP Gold

65
78.53%
Los Santos 1706 giờ Online
50 Bin_Minions 65
12.26%
Los Santos 517 giờ Offline
51 Nguyen_ThanhAn 65
0.36%
Los Santos 907 giờ Offline
52 Nguyen_MinhNhat 64
87.57%
Los Santos 1311 giờ Offline
53 FujikoFFujio_Gcrown

VIP Gold

64
77.51%
Los Santos 1789 giờ Offline
54 SuHuynh_Tan

VIP Gold

64
53.93%
Los Santos 2632 giờ Offline
55 RoberZ_GCrown

VIP Gold

64
16.5%
Los Santos 2242 giờ Offline
56 Dat_Versace

VIP Gold

64
12.99%
Los Santos 882 giờ Offline
57 CounterStrike_Sang 64
12.13%
Los Santos 1238 giờ Offline
58 Himesh_Patel

VIP Gold

64
1.4%
Los Santos 1319 giờ Offline
59 Jan_Edwards 63
57.18%
Los Santos 2264 giờ Offline
60 Kupi_James 63
23.73%
Los Santos 1086 giờ Offline
61 Vjet_Nguyen

VIP Gold

63
19.56%
Los Santos 879 giờ Offline
62 Ha_Bong 62
56.48%
Los Santos 1389 giờ Offline
63 Nhat_Khi

VIP Gold

61
93.22%
Los Santos 1793 giờ Offline
64 VanChay_QuaDu

VIP Gold

61
81.61%
Los Santos 1203 giờ Offline
65 Mark_Pixoker 61
67.16%
Los Santos 1450 giờ Offline
66 PeGiang_KhocLoc

VIP Gold

61
59.55%
Los Santos 2048 giờ Offline
67 Hieu_Georgee

VIP Gold

61
44.72%
Los Santos 1248 giờ Offline
68 Nhut_linh 61
31.97%
Los Santos 1844 giờ Offline
69 RubyyZ_GCrown

VIP Gold

61
24.1%
Los Santos 1509 giờ Offline
70 Nunu_Minions 61
22.43%
Los Santos 1065 giờ Offline
71 buon_can

VIP Gold

60
52.91%
Los Santos 2243 giờ Offline
72 satt_Tran 60
50.13%
Los Santos 1516 giờ Offline
73 Huu_Tajiii

VIP Gold

60
46.92%
Los Santos 1240 giờ Offline
74 Weedie_DangYeu 60
40.86%
San Fierro 1380 giờ Offline
75 Snake_Medusa 60
24.98%
Los Santos 1001 giờ Offline
76 August_Melody

VIP Gold

60
1.12%
Los Santos 1618 giờ Offline
77 NhiCaZ_GCrown

VIP Gold

59
75.96%
Los Santos 1911 giờ Offline
78 khaii_fourinonee 59
75.13%
Los Santos 1138 giờ Offline
79 Jackes_Wilder

VIP Gold

59
51.03%
Los Santos 1641 giờ Offline
80 GC_Mafia

VIP Gold

59
17.83%
Los Santos 1519 giờ Offline
81 Xiu_Fourinone

VIP Gold

59
16.15%
Los Santos 1550 giờ Offline
82 Trongg_Cuongg 58
91.77%
Los Santos 2851 giờ Offline
83 Mitsuhide_Akechi 58
64.91%
Los Santos 780 giờ Offline
84 Tu_Taii 58
54.4%
Los Santos 853 giờ Offline
85 Tho_Nguyenn

VIP Gold

58
29.87%
Los Santos 3232 giờ Offline
86 Mr_Ronaldo 58
26%
Los Santos 1344 giờ Offline
87 Mx_MeoMeo 58
25.57%
Los Santos 75 giờ Offline
88 Otis_Roy

VIP Gold

58
8.18%
Los Santos 1260 giờ Online
89 Swag_JuBo 58
0.78%
Los Santos 2240 giờ Offline
90 IchigoZecc_Whalee 57
95.45%
Los Santos 593 giờ Offline
91 Hidy_Scofields 57
87.69%
Los Santos 2559 giờ Offline
92 Simon_Uzu 57
79.2%
Los Santos 502 giờ Offline
93 Nasa_GCrown

VIP Gold

57
0.49%
Los Santos 722 giờ Offline
94 Thao_Uzu 56
95.32%
Los Santos 1148 giờ Offline
95 HoBac_Longg 56
94.22%
Los Santos 770 giờ Offline
96 Phi_Wiliam 56
84.67%
Los Santos 675 giờ Offline
97 SM_Marshmallows

VIP Gold

56
56.71%
Los Santos 3988 giờ Offline
98 Son_Uzu 56
12.25%
Los Santos 622 giờ Offline
99 Linh_Nhi

VIP Gold

56
2.61%
Los Santos 924 giờ Offline
100 Nhi_Baby 55
97.15%
Los Santos 717 giờ Offline