Aaron_Rothschild
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2020-02-11 21:24:42
Offline
***.***.***.54
1593 giờ
34
279,973,512 $
( Trong người: 360,875 | Ngân hàng: 279,612,637 )
80
Market ( 1270.02002, -1383.23999, 15.16 )
1983-04-22

NRG-500

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 972
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 990
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Maverick

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 955
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1886
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sanchez

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 838
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Desert Eagle
Màu sắc : 198 () - 198 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: The Big Ear
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 933
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Desert Eagle - Desert Eagle
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Buffalo

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 177 () - 170 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Dinghy

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 955
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

BF-400

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19142

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19036

Có thể giao dịch

ID: 19081

Có thể giao dịch

ID: 19065

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

ID: 19078

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn