Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Scam/CTV_27
Vào lúc: 2019-09-28 20:13:00
Sẽ mở khóa vào lúc: 2033-06-06 00:00:00
Wecam_Pino
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-03-09 10:42:46
2019-10-01 18:48:58
Offline
***.***.***.119
269 giờ
15
4,106,322 $
( Trong người: 4,054,462 | Ngân hàng: 51,860 )
36
El Corona ( 1715.12, -1903.17004, 14.07 )
2004-07-19

Phoenix

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 967
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 77 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Jester

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: The Big Ear
Máu: 993
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 115 () - 54 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 966
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 19105

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn