Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Scam
Vào lúc: 2019-10-20 20:58:06
Sẽ mở khóa vào lúc: 2033-06-28 00:00:00
Ursula_Carwyn
0
Warnings
10
Arrested
29
Crimes
2018-06-26 18:12:53
2019-10-18 23:52:55
Offline
***.***.***.17
212 giờ
10
393,465 $
( Trong người: 347,526 | Ngân hàng: 45,939 )
35
Market ( 1146.83997, -1469.82996, 15.8 )
2003-09-01

Sadler

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 842
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 124 () - 41 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 53 () - 111 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 482
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 19064

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 19099

Không thể giao dịch

ID: 18648

Không thể giao dịch

ID: 19031

Có thể giao dịch

ID: 19307

Không thể giao dịch

ID: 18647

Không thể giao dịch

ID: 19306

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn