Roc_Ron

VIP Platinum

0
Warnings
35
Arrested
3
Crimes
2014-09-04 21:33:42
2024-07-13 22:20:08
Offline
***.***.***.77
5804 giờ
62
306,109 $
( Trong người: 212,149 | Ngân hàng: 93,960 )
150
Bone County
1999-06-16

Mountain Bike (1827018)

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 132 () - 132 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy (1869460)

Vị trí đỗ: Foster Valley
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio (1869461)

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Nissan GTR (2XXX?) (1871959)

Vị trí đỗ: Doherty
Máu: 1848
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Newvo GT (1871999)

Vị trí đỗ: Foster Valley
Máu: 2130
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 254 () - 97 ()
Độ bánh xe : Không có

Dream Thai (1873621)

Vị trí đỗ: King's
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Lamborghini Aventador V.SM (1929655)

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 886
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Lamborghini Hurracan (1929659)

Vị trí đỗ: Foster Valley
Máu: 377
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 68 () - 22 ()
Độ bánh xe : Không có

Roll-Royce Cullinan Mansory (1929660)

Vị trí đỗ: Foster Valley
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 156 () - 207 ()
Độ bánh xe : Không có

Lamborghini Reventon (1929666)

Vị trí đỗ: Foster Valley
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 171 () - 171 ()
Độ bánh xe : Không có

Lamborghini Gallador.SS (1931870)

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 2358
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 190 () - 49 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick (1932869)

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 5460
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 178 () - 178 ()
Độ bánh xe : Không có

Ducati Hypermotard 950 (1934490)

Vị trí đỗ: King's
Máu: 487
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 100 () - 76 ()
Độ bánh xe : Không có

Jetmax (1936022)

Vị trí đỗ: Foster Valley
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 125 ()
Độ bánh xe : Không có

Lamborghini Tenzo AP.9 (1936893)

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1870
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 239 () - 106 ()
Độ bánh xe : Không có

Lamborghini SVJ Roadster (1938363)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 41 () - 59 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18876

Có thể giao dịch

ID: 339

Không thể giao dịch

ID: -2281

Không thể giao dịch

ID: 15368

Không thể giao dịch

ID: 14555

Không thể giao dịch

ID: 15369

Không thể giao dịch

ID: 15879

Không thể giao dịch

ID: 15365

Không thể giao dịch

ID: 15354

Không thể giao dịch

ID: 15353

Không thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

ID: 2907

Có thể giao dịch

ID: 353

Không thể giao dịch

ID: 324

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn