Nguyen_sonyp

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
9
Crimes
2019-11-16 12:46:05
2020-05-31 07:48:27
Offline
***.***.***.132
426 giờ
15
43,725,742 $
( Trong người: 325,377 | Ngân hàng: 43,400,365 )
24
Little Mexico ( 1797.44995, -1579.01001, 14.09 )
1998-10-29

Broadway

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Sadler

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 816
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 49 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 982
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 92 () - 83 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 894
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 649
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 19200

Không thể giao dịch

ID: 18635

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn