Min_Kins
0
Warnings
3
Arrested
7
Crimes
2020-01-12 04:59:51
2020-05-30 20:52:12
Offline
***.***.***.223
496 giờ
17
24,678,353 $
( Trong người: 22,341,766 | Ngân hàng: 2,336,587 )
2
Santa Flora ( -2599.86011, 601.67999, 15.63 )
2001-05-01

NRG-500

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Huntley

Vị trí đỗ: City Hall
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Elegy

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 59 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 938
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 991
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Taxi

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 925
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 66 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Squalo

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 877
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 94 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Uranus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Turismo

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 5155
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 957
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 101 () - 116 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 987
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 28 () - 112 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 19024

Có thể giao dịch

ID: 19065

Có thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 18643

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn