Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: scam/ctv_32(chinhsuavideo poker)
Vào lúc: 2020-04-27 12:27:39
Sẽ mở khóa vào lúc: 2034-01-04 00:00:00
Milo_Penywise
0
Warnings
3
Arrested
10
Crimes
2018-08-04 23:27:32
2020-04-27 12:24:23
Offline
***.***.***.5
330 giờ
13
500,074,364 $
( Trong người: 500,031,509 | Ngân hàng: 42,855 )
30
El Corona ( 1715.12, -1903.17004, 14.07 )
2000-10-25

Picador

Vị trí đỗ: Hilltop Farm
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 88 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Willowfield
Máu: 539
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 106 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18968

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn