John_Walker

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2015-02-24 12:47:37
2020-05-29 01:15:13
Offline
***.***.***.19
974 giờ
27
330,664,348 $
( Trong người: 26,702,734 | Ngân hàng: 303,961,614 )
57
The Panopticon ( -778.67999, -188.23, 72.13 )
2000-06-23

Infernus

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1977
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 14 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 961
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LVPD)

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1756
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Dodo

Vị trí đỗ: Fort Carson
Máu: 619
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 993
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 40 () - 49 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 351

Có thể giao dịch

ID: 19424

Có thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 19776

Không thể giao dịch

ID: 19773

Không thể giao dịch

ID: 19347

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn