Jase_Vintora
0
Warnings
3
Arrested
0
Crimes
2020-06-01 17:08:45
2020-08-11 18:49:50
Offline
***.***.***.0
198 giờ
10
685,986,547 $
( Trong người: 470,582,108 | Ngân hàng: 215,404,439 )
13
Little Mexico ( 1769.95996, -1598.35999, 13.05 )
1993-01-01

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Market
Máu: 938
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 24 () - 110 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 869
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 5000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19140

Không thể giao dịch

ID: 19039

Có thể giao dịch

ID: 18947

Có thể giao dịch

ID: 18942

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn