Jack_Ventura
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2020-06-21 17:44:00
2020-07-10 23:16:20
Offline
***.***.***.149
27 giờ
3
11,836,369 $
( Trong người: 1,424,188 | Ngân hàng: 10,412,181 )
7
Juniper Hill ( -2457.02002, 719.14001, 35.02 )
1997-01-02

Faggio

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 982
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 5912
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 53 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 774
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 91 () - 120 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 986
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 76 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 884
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 112 () - 68 ()
Độ bánh xe : Không có

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn