Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Scam
Vào lúc: 2020-01-21 21:59:18
Sẽ mở khóa vào lúc: 2033-09-29 00:00:00
Hung_Vuong
0
Warnings
1
Arrested
1
Crimes
2017-07-01 07:11:11
2020-01-21 21:59:19
Offline
***.***.***.3
256 giờ
13
-10,000 $
( Trong người: -174,399 | Ngân hàng: 164,399 )
10
None ( 3535.65991, -2613.05005, 25.74 )
1917-08-07

Banshee

Vị trí đỗ: The Big Ear
Máu: 543
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 100 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 631
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1947
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18693

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 19065

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19137

Có thể giao dịch

ID: 18675

Có thể giao dịch

ID: 19084

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

ID: 18635

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn