Hieu_Ghost
0
Warnings
3
Arrested
12
Crimes
2019-07-20 08:46:31
2020-01-15 02:51:50
Offline
***.***.***.253
271 giờ
13
7,553,469 $
( Trong người: 1,814,546 | Ngân hàng: 5,738,923 )
30
Ocean Flats ( -2890.3999, 417.22, 5.06 )
1998-10-23

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1965
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Phoenix

Vị trí đỗ: Palisades
Máu: 817
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 19 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 19008

Có thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 19078

Có thể giao dịch

ID: 18652

Không thể giao dịch

ID: 18632

Có thể giao dịch

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: -2018

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn