Filip_Telford
0
Warnings
2
Arrested
6
Crimes
2014-08-05 18:38:09
2020-05-30 23:27:12
Offline
***.***.***.196
902 giờ
27
743,465,795 $
( Trong người: 604,569 | Ngân hàng: 742,861,226 )
78
The Big Ear ( -220.71001, 1404.08997, 27.77 )
1997-07-09

Wayfarer

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 765
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1726
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Moonbeam

Vị trí đỗ: Market
Máu: 908
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 896
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 11 ()
Độ bánh xe : Không có

Bandito

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hermes

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Journey

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mr Whoopee

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19421

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 18912

Có thể giao dịch

ID: 19012

Có thể giao dịch

ID: 19115

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn