Filip_Telford
0
Warnings
2
Arrested
6
Crimes
2014-08-05 18:38:09
2020-07-16 17:15:14
Offline
***.***.***.178
956 giờ
28
754,844,336 $
( Trong người: 44,336 | Ngân hàng: 754,800,000 )
20
None ( 2389.93994, 2662.05005, 8001.1499 )
1997-07-09

Sadler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Freeway

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 47 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Bandito

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Hermes

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Journey

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 11 ()
Độ bánh xe : Không có

Hustler

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Stafford

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 18633

Có thể giao dịch

ID: 19018

Có thể giao dịch

ID: 18953

Có thể giao dịch

ID: 18874

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn