Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Scam/FC
Vào lúc: 2020-04-28 12:30:16
Sẽ mở khóa vào lúc: 2034-01-05 00:00:00
Donald_Trump
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2014-12-04 07:15:01
2020-04-28 12:30:17
Offline
***.***.***.36
313 giờ
17
400,823,193 $
( Trong người: 400,685,236 | Ngân hàng: 137,957 )
59
El Corona ( 1742.9895, -1860.94666, 13.5781 )
2001-11-26

Faggio

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 897
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Intruder

Vị trí đỗ: Los Santos
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 123 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Blade

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1827
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 2045

Có thể giao dịch

ID: 2404

Có thể giao dịch

ID: 902

Có thể giao dịch

ID: 2406

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19037

Có thể giao dịch

ID: 19119

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn