Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Bug
Vào lúc: 2019-05-04 19:58:07
Sẽ mở khóa vào lúc: 2033-01-10 00:00:00
Carios_Lehder
0
Warnings
2
Arrested
5
Crimes
2015-06-04 01:21:05
2019-05-03 13:45:34
Offline
***.***.***.180
3059 giờ
51
19,989,303 $
( Trong người: 20,900,594 | Ngân hàng: -911,291 )
80
Temple ( 1371.58997, -1072.28003, 28.45 )
1998-07-07

Remington

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: - Purple Dildo
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Savanna

Vị trí đỗ: East Los Santos
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Sadler

Vị trí đỗ: Flint Range
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Glendale

Vị trí đỗ: El Corona
Máu: 847
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 966
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 73 () - 104 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 987
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Jester

Vị trí đỗ: Flint Range
Máu: 1744
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Bobcat

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 817
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 13 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Stunt

Vị trí đỗ: Santa Maria Beach
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Picador

Vị trí đỗ: Missionary Hill
Máu: 915
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 74 () - 8 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 857
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 100 ()
Độ bánh xe : Không có

Emperor

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Washington

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tahoma

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Hotring Racer A

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3489
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19037

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn