CaLi_Tran

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
3
Crimes
2015-05-06 15:02:12
2020-01-27 00:24:40
Offline
***.***.***.101
1862 giờ
42
34,046,044 $
( Trong người: 4,555,486 | Ngân hàng: 29,490,558 )
70
Bone County ( -219.69, 1402.29004, 27.77 )
2000-04-02

Wayfarer

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 999
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1232
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bobcat

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Infernus

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 1735
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Elegy

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19115

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 18963

Có thể giao dịch

ID: 1598

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn