Bao_NghiPham

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
5
Crimes
2019-05-24 09:57:13
2020-03-26 20:17:16
Offline
***.***.***.193
876 giờ
22
582,132,836 $
( Trong người: 1,683,128 | Ngân hàng: 580,449,708 )
48
Fallen Tree ( -482.37, -474.64001, 25.52 )
1999-01-03

Faggio

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 831
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 4987
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 934
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 216 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 355

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19140

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn