Truong_Tiki
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2018-09-10 10:24:41
2020-01-20 20:57:32
Online
***.***.***.143
295 giờ
14
28,047,625 $
( Trong người: 6,581,158 | Ngân hàng: 21,466,467 )
16
None ( -24.57, -90.1, 1003.54999 )
1924-07-27

Super GT

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 796
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 1042
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sadler

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 112 () - 60 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: -2018

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn