Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Wallhack
Vào lúc: 2019-09-09 11:47:50
Sẽ mở khóa vào lúc: 2020-03-07 00:00:00
Jethro_Matthew
0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
Không rõ
2019-09-09 11:47:52
Offline
***.***.***.156
2789 giờ
45
646,964,301 $
( Trong người: 20,306,621 | Ngân hàng: 626,657,680 )
175
Las Venturas Airport ( 1704.68005, 1428.12, 10.64 )
2000-04-15

Bullet

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 5958
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 981
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2367
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stafford

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bloodring Banger

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 61 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1654
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Kart

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 1449
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mesa

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tampa

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 5911
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 662
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: 2226

Có thể giao dịch

ID: 18675

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 18693

Không thể giao dịch

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 19701

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 345

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn