tony_chopper

VIP Gold

0
Warnings
3
Arrested
6
Crimes
2016-08-22 04:05:27
2020-01-18 21:02:59
Offline
***.***.***.192
958 giờ
37
128,088,581 $
( Trong người: 852,622 | Ngân hàng: 127,235,959 )
12
Esplanade North ( -1645.59998, 1314.29004, 7.18 )
1919-04-04

Tropic

Vị trí đỗ: None
Máu: 928
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 36 () - 36 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Downtown
Máu: 902
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 252 () - 252 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

Blista Compact

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 6884
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Beagle

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 124 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 18975

Có thể giao dịch

ID: 351

Có thể giao dịch

ID: 18708

Có thể giao dịch

ID: 2976

Có thể giao dịch

ID: 345

Có thể giao dịch

ID: 18936

Có thể giao dịch

ID: -2017

Không thể giao dịch

ID: 19066

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn