shane_Vitamina
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2017-09-18 02:59:05
2020-01-21 15:44:19
Offline
***.***.***.35
269 giờ
12
10,079,750 $
( Trong người: 7,032,815 | Ngân hàng: 3,046,935 )
20
Red County ( 1240.60999, -175.07001, 8.77 )
1917-01-01

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 147 () - 141 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Blade

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 44 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Sadler

Vị trí đỗ: LVA Freight Depot
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 119 () - 98 ()
Độ bánh xe : Không có

Remington

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

ZR3 50

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3656
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 125 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bike

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 972
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 88 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 781
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18941

Có thể giao dịch

ID: 19023

Có thể giao dịch

ID: 18867

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19052

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn