sam_pike
0
Warnings
5
Arrested
17
Crimes
2017-12-20 22:12:07
2020-01-07 17:35:12
Offline
***.***.***.55
50 giờ
5
3,106,976 $
( Trong người: 2,647,687 | Ngân hàng: 459,289 )
20
None ( 227.39999, 1023.01001, 1084.01001 )
1917-01-01

Glendale

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 92 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 41 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Hotring

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 895
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18977

Có thể giao dịch

ID: 18979

Có thể giao dịch

ID: 18976

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn