phong_tanggg

VIP Gold

0
Warnings
4
Arrested
14
Crimes
2017-04-08 02:01:19
2020-01-09 22:47:45
Offline
***.***.***.192
283 giờ
16
3,790,762 $
( Trong người: 1,511,949 | Ngân hàng: 2,278,813 )
35
Marina ( 806.16998, -1766.66003, 13.11 )
1996-12-26

Rancher

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Slamvan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Montgomery
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Alpha

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 488
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 17 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sultan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1110
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 17 () - 11 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Elegy

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 1885
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 8 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19006

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 18636

Không thể giao dịch

ID: 18942

Không thể giao dịch

ID: 19423

Có thể giao dịch

ID: 1486

Có thể giao dịch

ID: 18936

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn