cao_nhat
0
Warnings
2
Arrested
4
Crimes
2017-09-24 19:52:37
2020-08-12 21:01:26
Offline
***.***.***.198
1086 giờ
24
363,583,565 $
( Trong người: 259,212 | Ngân hàng: 363,324,353 )
9
Market ( 1288.54004, -1395.60999, 13.13 )
2001-01-01

Patriot

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Desert Eagle - Shotgun
Màu sắc : 7 () - 7 ()
Độ bánh xe : Không có

Skimmer

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Dodo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 980
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Yosemite

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1517
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 93 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Leviathan

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 923
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 229 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 963
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 229 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 809
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 229 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 955
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 984
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 34 () - 82 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1976
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 19306

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 2035

Có thể giao dịch

ID: 356

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 19099

Không thể giao dịch

ID: 19942

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn