bavuong_hung
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
Không rõ
2019-11-14 17:25:14
Offline
***.***.***.207
744 giờ
27
204,502,852 $
( Trong người: 87,163 | Ngân hàng: 204,415,689 )
9
Market ( 1133.43005, -1415.16003, 13.61 )
1999-10-29

Infernus

Vị trí đỗ: None
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 111 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Turismo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 483
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 111 () - 111 ()
Độ bánh xe : Không có

Bus

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 893
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Sparrow

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Không có

Quad

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 111 () - 111 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Cranberry Station
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 71 () - 71 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bullet

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 903
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sanchez

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 986
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 175 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Jester

Vị trí đỗ: Flint Range
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ZR3 50

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 984
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

NRG-500

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 603
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 125 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Shamal

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Pony

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 952
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 946
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Hotring

Vị trí đỗ: Market
Máu: 976
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sandking

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Hilltop Farm
Máu: 852
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Hermes

Vị trí đỗ: Richman
Máu: 856
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Clover

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 909
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Greenwood

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 696
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: Verona Beach
Máu: 2157
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Huntley

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 787
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 106 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Banshee

Vị trí đỗ: Dillimore
Máu: 997
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Forklift

Vị trí đỗ: Esplanade East
Máu: 817
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 440
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Cropdust

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 19591

Có thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 19319

Không thể giao dịch

ID: 363

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19626

Có thể giao dịch

ID: 19330

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn