Xander_Archer

VIP Gold

0
Warnings
0
Arrested
3
Crimes
2017-06-11 09:18:56
2020-05-30 21:32:27
Offline
***.***.***.216
990 giờ
26
19,185,524 $
( Trong người: 10,206,405 | Ngân hàng: 8,979,119 )
61
Blueberry Acres ( 66.19, -189.59, 1.44 )
1917-01-01

Infernus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1226
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2482
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Cheetah

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1806
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tampa

Vị trí đỗ: Market
Máu: 995
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 71 () - 4 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 2961
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 865
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 27 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 211 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 358

Không thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn