Wako_Dabi

VIP Gold

0
Warnings
8
Arrested
37
Crimes
2015-05-28 00:34:13
2020-03-27 21:48:16
Offline
***.***.***.131
891 giờ
26
397,616,701 $
( Trong người: 4,102,751 | Ngân hàng: 393,513,950 )
91
Temple ( 1103.93994, -1006.17999, 31.74 )
2001-01-01

Bike

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 708
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 22 () - 24 ()
Độ bánh xe : Không có

Flash

Vị trí đỗ: Market
Máu: 5167
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Jetmax

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1343
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Quad

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 949
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Market
Máu: 6456
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Cheetah

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 6939
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bullet

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Infernus

Vị trí đỗ: Marina
Máu: 4699
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 371

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19161

Không thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn