Vinh_Dam
0
Warnings
4
Arrested
9
Crimes
2019-05-23 09:59:51
2020-05-31 08:33:13
Online
***.***.***.170
1075 giờ
24
1,103,882 $
( Trong người: 56,639 | Ngân hàng: 1,047,243 )
64
Market ( 1287.94995, -1403.72998, 12.88 )
2000-01-20

Faggio

Vị trí đỗ: Fallen Tree
Máu: 921
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 79 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Market
Máu: 803
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 34 ()
Độ bánh xe : Không có

Dodo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4978
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 28 () - 28 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (SFPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 4000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18649

Không thể giao dịch

ID: -2018

Không thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 19006

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 18640

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn