Twenty_First
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2020-03-15 10:34:24
2020-05-31 03:47:14
Offline
***.***.***.128
460 giờ
16
8,142,232 $
( Trong người: 1,052,823 | Ngân hàng: 7,089,409 )
31
None ( 3263.72998, -1443.46997, 4.4 )
2000-07-21

Turismo

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Freeway

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 744
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Broadway

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 1974
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 17 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Sabre

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1495
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Kart

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 843
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Mulholland
Máu: 559
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Market
Máu: 706
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 12 () - 21 ()
Độ bánh xe : Không có

Mr Whoopee

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 938
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 86 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Bandito

Vị trí đỗ: Market
Máu: 991
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bus

Vị trí đỗ: Market
Máu: 772
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Walton

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 995
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Elegy

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 46 () - 91 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Tahoma

Vị trí đỗ: Rodeo
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Tahoma

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1061
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 127 () - 127 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 18643

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

ID: 19904

Không thể giao dịch

ID: 365

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn