Tuan_Ricardo
0
Warnings
1
Arrested
1
Crimes
2019-12-25 12:21:54
2020-07-11 00:25:29
Offline
***.***.***.235
140 giờ
7
593,921,583 $
( Trong người: 421,912 | Ngân hàng: 593,499,671 )
32
None ( -2654.23999, 1417.38, 906.27002 )
2001-05-06

Remington

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1722
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 19 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Patriot

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 2852
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 6781
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 969
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 1836
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 98 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sandking

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 3877
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 16 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18978

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn