Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Hacking/FC
Vào lúc: 2020-06-05 18:27:16
Sẽ mở khóa vào lúc: 2020-08-04 00:00:00
Trongg_Cuongg
0
Warnings
14
Arrested
54
Crimes
2015-07-15 18:43:34
2020-06-04 19:37:46
Offline
***.***.***.97
2095 giờ
42
17,022 $
( Trong người: 17,022 | Ngân hàng: 0 )
13
Queens ( -2425.34009, 525.59998, 30.38 )
1990-04-09

Reefer

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 853
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 162 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Speeder

Vị trí đỗ: Missionary Hill
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 113 () - 119 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 844
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 76 () - 46 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Juniper Hill
Máu: 711
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 40 () - 64 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 73 () - 124 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3026

Không thể giao dịch

ID: 2103

Không thể giao dịch

ID: 18967

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19137

Không thể giao dịch

ID: 18979

Không thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 18641

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn