TrinhChi_Hung

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
6
Crimes
Không rõ
2020-01-27 00:13:32
Offline
***.***.***.191
1572 giờ
33
1,972,702,435 $
( Trong người: 66,934,862 | Ngân hàng: 1,905,767,573 )
52
Commerce ( 1745.17004, -1606.64001, 13.38 )
2000-04-26

NRG-500

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 821
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 18 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Savanna

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 5500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Dinghy

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 966
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 88 () - 40 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Market
Máu: 928
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 93 ()
Độ bánh xe : Không có

Squalo

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 705
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 123 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Taxi

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 868
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sabre

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Stunt

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Tropic

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 899
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sparrow

Vị trí đỗ: The Panopticon
Máu: 901
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 110 () - 110 ()
Độ bánh xe : Không có

Tornado

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Remington

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1997
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Glendale

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Blade

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 222 () - 222 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Blade

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Dollar)

Tropic

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 983
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 61 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 970
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 93 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Flint Intersection
Máu: 5517
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Sultan

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 7000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 351

Có thể giao dịch

ID: 3026

Có thể giao dịch

ID: -2018

Không thể giao dịch

ID: 2590

Có thể giao dịch

ID: 19086

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn