Tr_Duy

VIP Gold

0
Warnings
2
Arrested
6
Crimes
2020-03-11 11:36:21
2020-08-13 20:28:58
Offline
***.***.***.75
693 giờ
19
418,429,408 $
( Trong người: 879,984 | Ngân hàng: 417,549,424 )
75
None ( 2565.73999, 1416.79004, 7699.58008 )
2003-06-16

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 699
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

FCR-900

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 927
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Không có

Wayfarer

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 907
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 123 () - 123 ()
Độ bánh xe : Không có

Tampa

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Maverick

Vị trí đỗ: Ocean Flats
Máu: 454
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 121 () - 37 ()
Độ bánh xe : Không có

Turismo

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 3891
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Leviathan

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 955
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19038

Có thể giao dịch

ID: 18645

Có thể giao dịch

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 19776

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn