Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: scam/CTV_27
Vào lúc: 2019-10-27 18:20:13
Sẽ mở khóa vào lúc: 2033-07-05 00:00:00
Tom_coi
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2019-06-03 09:40:17
2019-10-26 18:50:54
Offline
***.***.***.216
425 giờ
16
79,044 $
( Trong người: 78,348 | Ngân hàng: 696 )
39
El Corona ( 1742.9895, -1860.94666, 13.5781 )
2005-07-12

Intruder

Vị trí đỗ: Red County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 42 () - 117 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Bike

Vị trí đỗ: Market
Máu: 927
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 4 () - 113 ()
Độ bánh xe : Không có

Voodoo

Vị trí đỗ: Market
Máu: 791
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Euros

Vị trí đỗ: Market
Máu: 955
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18976

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19142

Không thể giao dịch

ID: 19141

Không thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 18637

Không thể giao dịch

ID: 19904

Không thể giao dịch

ID: -2017

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn