Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Wallhack/FCGM11
Vào lúc: 2020-05-22 14:59:25
Sẽ mở khóa vào lúc: 2020-08-20 00:00:00
TieuViem_Caca

VIP Gold

0
Warnings
5
Arrested
12
Crimes
2020-04-21 12:10:01
2020-05-22 14:59:26
Offline
***.***.***.66
162 giờ
9
3,055,471,989 $
( Trong người: 1,055,001,389 | Ngân hàng: 2,000,470,600 )
15
None ( 2558.65991, 1412.04004, 7699.58008 )
2000-06-09

BMX

Vị trí đỗ: Ganton
Máu: 5500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 11 () - 11 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Fort Carson
Máu: 2602
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Beagle

Vị trí đỗ: Los Santos International
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 837
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Jefferson
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Bullet

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 3500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Freeway

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 984
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Cheetah

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 3000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 81 () - 81 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Squalo

Vị trí đỗ: None
Máu: 920
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Ranger

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1888
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 86 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

HPV1000

Vị trí đỗ: Bone County
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 5980
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 98 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Cutter)

FBI Rancher

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 2462
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Police Maverick

Vị trí đỗ: Fern Ridge
Máu: 991
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Car (LSPD)

Vị trí đỗ: Market
Máu: 909
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

S.W.A.T. Van

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 4705
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 233 () - 246 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19138

Không thể giao dịch

ID: 19776

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn