Thewolf_Kuro
0
Warnings
1
Arrested
2
Crimes
2018-09-28 07:57:01
2019-12-16 10:41:32
Offline
***.***.***.8
97 giờ
7
5,889,363 $
( Trong người: 5,602,837 | Ngân hàng: 286,526 )
0
Esplanade North ( -1648.79004, 1283.94995, 7.18 )
1995-08-27

Tampa

Vị trí đỗ: San Fierro
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Picador

Vị trí đỗ: Market
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 76 () - 98 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Downtown Los Santos
Máu: 999
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 64 () - 54 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Temple
Máu: 950
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19078

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn