Tarnell_James
0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2016-12-25 09:54:33
2019-12-23 18:33:40
Offline
***.***.***.94
202 giờ
13
13,036,787 $
( Trong người: 8,614,377 | Ngân hàng: 4,422,410 )
6
Market ( 1352.21997, -1418.08997, 13.51 )
1988-01-19

Walton

Vị trí đỗ: Pershing Square
Máu: 971
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 65 () - 18 ()
Độ bánh xe : Không có

Sadler

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 995
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 38 () - 46 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Easter Bay Airport
Máu: 803
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 34 () - 34 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Kincaid Bridge
Máu: 848
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Slamvan

Vị trí đỗ: Whetstone
Máu: 940
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mesa

Vị trí đỗ: Market
Máu: 658
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Stunt

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 251
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18916

Có thể giao dịch

ID: 18961

Có thể giao dịch

ID: 19631

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn