Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: dieu-tra-scam-ooc
Vào lúc: 2019-10-27 18:49:12
Sẽ mở khóa vào lúc: 2022-07-22 00:00:00
Smith_DuBai
0
Warnings
7
Arrested
20
Crimes
2018-01-15 12:40:34
2019-10-27 18:42:15
Offline
***.***.***.189
1383 giờ
27
1,660,472 $
( Trong người: 627,151 | Ngân hàng: 1,033,321 )
29
None ( -1151.34998, 2906.58008, 9993.12988 )
1999-12-13

Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 90 () - 17 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 774
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Admiral

Vị trí đỗ: Market
Máu: 925
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 4 () - 4 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 19086

Không thể giao dịch

ID: 18640

Có thể giao dịch

ID: 19274

Có thể giao dịch

ID: 19032

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 19078

Có thể giao dịch

ID: 19079

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn