Shark_Sigourney

VIP Gold

0
Warnings
13
Arrested
32
Crimes
2018-10-25 18:11:24
2020-08-13 18:21:40
Offline
***.***.***.54
343 giờ
14
61,966,705 $
( Trong người: 61,577,905 | Ngân hàng: 388,800 )
8
Commerce ( 1736.51001, -1610.80005, 13.55 )
2003-07-18

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 6000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 885
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

NRG-500

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Comet

Vị trí đỗ: Market
Máu: 3498
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 990
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 73 () - 107 ()
Độ bánh xe : Không có

Sultan

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 6824
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 226 () - 226 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

BF-400

Vị trí đỗ: Esplanade North
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 101 () - 96 ()
Độ bánh xe : Không có

Police Ranger

Vị trí đỗ: Glen Park
Máu: 1979
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 1550

Không thể giao dịch

ID: 19025

Có thể giao dịch

ID: 2035

Có thể giao dịch

ID: 355

Có thể giao dịch

ID: 19558

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn