Ronald_Carson
0
Warnings
0
Arrested
0
Crimes
2016-11-12 07:53:50
2020-08-13 17:16:35
Offline
***.***.***.175
1465 giờ
30
177,361,218 $
( Trong người: 267,945 | Ngân hàng: 177,093,273 )
2
Conference Center ( 1124.5, -1747.59998, 13.57 )
1996-10-29

NRG-500

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Tahoma

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 2000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 3 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

Sabre

Vị trí đỗ: Market
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 40 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

BMX

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 845
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

BF-400

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1982
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Freeway

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 239 () - 191 ()
Độ bánh xe : Không có

Mower

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 807
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 155 () - 155 ()
Độ bánh xe : Không có

Sparrow

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 843
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Kart

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1500
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 3 () - 3 ()
Độ bánh xe : Không có

Blade

Vị trí đỗ: Easter Basin
Máu: 916
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 2 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 961
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 889
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 85 () - 85 ()
Độ bánh xe : Không có

ZR3 50

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 98 () - 0 ()
Độ bánh xe : Không có

Mountain Bike

Vị trí đỗ: Santa Flora
Máu: 985
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 116 () - 105 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Conference Center
Máu: 2500
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 1 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18648

Có thể giao dịch

ID: 18647

Có thể giao dịch

ID: 1484

Có thể giao dịch

ID: 19515

Không thể giao dịch

ID: 1210

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18941

Có thể giao dịch

ID: 19022

Có thể giao dịch

ID: 19027

Có thể giao dịch

ID: 18911

Có thể giao dịch

ID: 18978

Có thể giao dịch

ID: 18643

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn