Phan_Thinh

VIP Gold

0
Warnings
6
Arrested
6
Crimes
2019-02-03 22:43:05
2020-08-12 13:36:21
Offline
***.***.***.140
613 giờ
19
24,233,392 $
( Trong người: 24,080,107 | Ngân hàng: 153,285 )
34
Market ( 1309.12, -1387.23999, 13.05 )
1993-02-11

Sadler

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 980
Khóa phương tiện: Không có khóa
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Sanchez

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 880
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Infernus

Vị trí đỗ: Julius Thruway South
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

PCJ-600

Vị trí đỗ: Shady Creeks
Máu: 906
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 6 ()
Độ bánh xe : Không có

Bike

Vị trí đỗ: Verdant Bluffs
Máu: 920
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 13 () - 10 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 339

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn