Tài khoản này đã bị khóa
Lý do: Scam
Vào lúc: 2020-02-16 18:31:06
Sẽ mở khóa vào lúc: 2033-10-25 00:00:00
PhanHong_Kong
0
Warnings
1
Arrested
3
Crimes
2016-08-03 07:31:50
2020-02-16 18:28:29
Offline
***.***.***.125
611 giờ
21
671,241,085 $
( Trong người: 610,366,573 | Ngân hàng: 60,874,512 )
65
Idlewood ( 1840.73999, -1483.92004, 14.94 )
2006-08-03

Sanchez

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 251
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Faggio

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 719
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Elegy

Vị trí đỗ: Commerce
Máu: 3463
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 6 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Admiral

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 502
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 79 () - 1 ()
Độ bánh xe : Có (Khong)

ID: 19034

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 1650

Có thể giao dịch

ID: 18912

Có thể giao dịch

ID: 3044

Có thể giao dịch

ID: 18921

Có thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn