PeNghi_XinhXann
0
Warnings
3
Arrested
16
Crimes
2019-07-19 06:22:49
2020-01-18 05:26:10
Offline
***.***.***.4
888 giờ
24
426,941,368 $
( Trong người: 8,271,285 | Ngân hàng: 418,670,083 )
59
Queens ( -2446.95996, 521.51001, 34.17 )
1998-11-06

Sultan

Vị trí đỗ: The Four Dragons Casino
Máu: 929
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 63 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

NRG-500

Vị trí đỗ: The Farm
Máu: 559
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Maverick

Vị trí đỗ: Back o Beyond
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 2 () - 1 ()
Độ bánh xe : Không có

Monster B

Vị trí đỗ: Queens
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 5 () - 5 ()
Độ bánh xe : Không có

Patriot

Vị trí đỗ: Idlewood
Máu: 1568
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 0 () - 0 ()
Độ bánh xe : Có (Gold)

Faggio

Vị trí đỗ: Flint County
Máu: 965
Khóa phương tiện: Khóa điện
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

Reefer

Vị trí đỗ: Garver Bridge
Máu: 1000
Khóa phương tiện: Khóa thủ công
Vũ khí: Không có vũ khí
Màu sắc : 126 () - 126 ()
Độ bánh xe : Không có

ID: 18979

Có thể giao dịch

ID: 18649

Không thể giao dịch

ID: 18648

Không thể giao dịch

ID: 18647

Không thể giao dịch

ID: -2018

Không thể giao dịch

1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu phải lớn hơn 6 ký tự
3. Không đặt mật khẩu quá dễ hoặc quá đơn giản
Nhập mật khẩu cũ của bạn
Nhập mật khẩu mới của bạn
Nhập lại mật khẩu mới của bạn
1. Vui lòng thoát trò chơi trước khi đổi mật khẩu
2. Đặt mật khẩu cấp 2 phải là 4 ký tự
3. Mật khẩu phải là số
Nhập mật khẩu cũ cấp 2 của bạn
Nhập mật khẩu cấp 2 mới của bạn
Nhập lại mật khẩu cấp 2 mới của bạn